Lapin yliopisto aloittaa palvelumuotoilun menetelmiä kehittävän tutkimushankkeen

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on saanut Tekes-rahoituksen palvelumuotoilun menetelmiä kehittävälle tutkimushankkeelle, joka toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 800 000 euroa, josta yritysten osuus on 80 000 euroa.

Hankkeen vetäjän professori Satu Miettisen mukaan tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää uusia välineitä ja menetelmiä kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin siten, että organisaatioiden arvot ja asiakkaiden odotukset kohtaisivat entistä paremmin palvelutilanteissa.

- Tavoitteena on tutkia, miten palvelukokemusta voitaisiin kehittää entistä ihmisläheisemmäksi muotoilun ja luovuutta hyödyntävien työkalujen avulla. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten palvelumuotoilun menetelmiä voidaan juurruttaa yritysten arkiseen tiimityöskentelyyn osaamisen kehittämisen avulla, Miettinen sanoo.

Palvelumuotoilun menetelmiä sekä palveluiden sopivuutta ihmisen inhimillisiin tarpeisiin hankkeessa mallinnetaan muiden muassa elokuvan, käsikirjoittamisen, ketterän prototypoinnin, simuloinnin sekä musiikin ja äänen avulla.

- Hankkeen tavoitteena on, että yritysten palvelutuotteiden kehittämisessä otettaisiin entistä paremmin huomioon asiakkaiden toimintaa ohjaavat tunteet ja kokemukset. Tutkimus hyödyntää uusia ketterien teknologioiden mahdollisuuksia kehollisessa suunnittelussa ja musiikkiteknologiassa, Miettinen sanoo.

Humanizing Service Experiences with Design Methods -tutkimushankkeen taustalla on uuden median, teknologian ja nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön muodostama haaste yrityksille. Haasteeseen vastaaminen edellyttää yrityksiltä verkostoitumista sekä uusia työkaluja, jotka nopeuttavat uuden liiketoiminnan kehittämistä.

Yhteistyöyrityksiä tutkimushankkeessa ovat ABB, KONE, Lappset, Pentik ja Lapland Hotels. Tutkimusyhteistyötä hankkeessa tehdään Stanfordin yliopiston kanssa.

Lisätietoja:
Professori Satu Miettinen
Puhelin: 040 484 4367
satu.miettinen (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT

Eero Lukin