Kuudes Kerros: Todellisuudessa kuluttaja sanoo usein yhtä ja tekee toista

Designtoimisto Kuudes Kerros ei tyydy pinnalliseen kuluttajakyselyyn, vaan se lähti tekemään Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman tuella sellaista kuluttajatutkimusta, joka sukeltaa syvälle kuluttajan asenteisiin ja arvoihin.

Ja vain teoilla on merkitystä. Lohas-tutkimuksen mukaan 30% suomalaisista kertoo tekevänsä ostopäätöksen vastuullisin ja eettisin perustein. Kuitenkin erilaiset vastuulliset tuotteet ja palvelut ovat varsin marginaalisessa roolissa, kun katsotaan suomalaisia kulutustottumuksia. Hyviä aikomuksia on enemmän kuin konkreettisia tekoja.

Kuluttajien kirjo on valtava – ääripäinä todella vastuullisia valintoja tekevä kuluttaja ja toisaalta tiedostamatta tiedostavat kuluttajat eli sellaiset, jotka hankkivat vain välttämättömän ilman suurempaa vakaumusta. Valintoja ohjaavat arvot, mutta arjessa kuluttamiseen vaikuttavat vaikkapa käytettävissä oleva aika ja raha.

Kuka ymmärtäisi kuluttajaa?

Kuluttajatutkimusta tehdään valtavasti. Perinteisessä mallissa tutkija kysyy ja kuluttaja vastaa – usein niin kuin haluaisi toimia – ja lähtee tekemään arjen valintoja, jotka voivat olla jotain ihan muuta. Tuloksena syntyy lukuja, prosentteja ja graafeja sisältäviä massiivisia raportteja. Ja kuluttajan todellinen käyttäytyminen jää piiloon.

Designtoimisto Kuudes Kerros ei tyydy tähän, vaan se lähti tekemään Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman tuella sellaista kuluttajatutkimusta, joka sukeltaa syvälle kuluttajan asenteisiin ja arvoihin. Siis niihin mielen sopukoihin, jotka todella ohjaavat kulutuskäyttäytymistä. Tuloksena syntyy suomalaisia kuluttajia kuvaavat tiedostavan kuluttajan profiilit.  Näiden avulla yritykset voivat rakentaa tarjoamansa asiakaslähtöisesti.

”Kurkotamme vahvasti tulevaan. Tämän päivän asenteet ennustavat huomisen tekoja”, toteaa Kuudennen Kerroksen account director Päivi Korteniemi.

Vangitaan todellinen kulutuskäyttäytyminen

Kuudennen Kerroksen projekti pohjaa Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen -tutkimukseen, jonka he toteuttivat yhdessä TNS Gallupin kanssa.

”Rakennamme konkreettisen työkalun yritysten tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Kuluttajatutkimuksen tehtävä ei ole vain varmistaa, vaan myös innostaa ja inspiroida luomaan asiakaskokemuksia”, Korteniemi kuvaa.

Lähestymistapa on etnografinen. Havainnoimalla kuluttajien arkea, nähdään todellisuus. Avattu jääkaappi tai siivouskomero paljastaa, millaisia valintoja tehdään. Kun vielä kuullaan tarinat valintojen takana, päästään todella syvälle. Kuluttajatieto yhdistetään tutkimustiimin toimesta yrityksiltä haastatteluilla kerättyyn tietoon. Kaiken tämän ja oman visiointinsa perusteella tutkimustiimi maalaa todellisia suomalaisia tiedostavia kuluttajia kuvaavat profiilit. Profiilien avulla yritysten tekemien valintojen tekeminen helpottuu. Kaikkia kun ei voi syleillä samaan aikaan.

Varsinaiset profiilit rakentaa erilaisista näkökulmista muodostuva tutkimustiimi, joka pureksii dataa yhdessä. ”Ymmärrys on ihmisistä kiinni. Profiilit eivät ole koskaan lopulliset, vaan niitä päivitetään koko ajan. Kulutuskäyttäytyminen muuttuu ja ymmärryksen on pysyttävä siinä mukana”, Korteniemi toteaa.

Parempi maailma tulevaisuudessa?

Vastuullinen kuluttaminen on aihe, jota ei voi ohittaa nykypäivänä. Kulutustottumuksemme eivät voi jatkua nykyisenlaisina. Myös yritysten on toimittava entistä eettisemmin. Vastuullisuus on tullut jäädäkseen.

Kuudennen Kerroksen projektissa on vahva tiedostavan ja vastuullisen kuluttamisen ulottuvuus: miten saisimme kuluttajat tekemään yhä vastuullisempia valintoja? Pitää tarjota sellaisia vaihtoehtoja, että vastuullisen valinnan tekeminen on helppoa. Maailma paranee teko kerrallaan. Siksi jokainen kuluttajan tekemä valinta on tärkeä.

Kun yritykset ymmärtävät aidosti kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia voimia, he voivat tarjota näihin intresseihin vastaavia vastuullisia tuotteita ja palveluita, joita kuluttajat myös hankkivat. Tähän Kuudes Kerros tarjoaa työkalun.

Lisätietoja

Projektin blogi

Kuudes Kerros, Päivi Korteniemi, 040 715 5262, paivi.korteniemi (at) kuudes.fi

Eero Lukin