Linkker ja Fortaco sähköbussien valmistusyhteistyöhön

Linkker Oy ja Fortaco ovat 6.10. solmineet yhteistyösopimuksen jonka tavoitteena on aloittaa sähkökäyttöisten kaupunkibussien valmistus Sastamalassa vuoden 2015 aikana. Sopimus koskee uutta kotimaista sähkökäyttöistä kaupunkibussia, jota Linkker myy, markkinoi ja kehittää edelleen. Fortaco vastaa sähköbussin valmistuksesta.

Sähkökäyttöisten bussien kysyntä on voimakkaassa kasvussa, Linkker ja Fortaco näkevät, että nyt solmitulla sopimuksella he voivat vastata kasvavaan kysyntään. Kasvava kysyntä johtuu kiristyvistä päästömääräyksistä, julkisen liikenteen kustannuspaineista ja laatutavoitteista. Sähköbusseilla kaupunkiliikennettä voidaan hoitaa nykyistä laadukkaammin, mutta myös pienemmillä kokonaiskustannuksilla. Käytännössä tämä sopimus mahdollistaa aluksi jopa 200 auton vuosittaisen valmistuskapasiteetin hyödyntämisen Fortacon tehtaalla Sastamalassa, ja skaalausmahdollisuuden vieläkin laajempaan vuosituotantoon Fortacon nykyisen valmistusverkoston puitteissa.

Linkkerin sähköbussikonsepti on kustannustehokas mahdollistaen 10-30 % säästön. Säästö syntyy pienemmästä energiankulutuksesta, joka on saavutettu kevytrakennetekniikalla, akkukapasiteetin minimoinnilla ja päätepysäkillä tapahtuvalla pikalatauksella.

Fortacolla on vankka kokemus erityyppisten työkoneiden ja ajoneuvojen valmistuksesta, se kykenee reagoimaan nopeasti tuotteiden kasvavaan kysyntään. Fortacolla on omia tehtaita ja monipuolista valmistusta Euroopassa sekä laaja, ammattitaitoinen alihankkijaverkosto.

Sopimus käynnistää uudentyyppisen ajoneuvovalmistuksen Suomessa, mikä tarkoittaa merkittävää uuttaa liiketoimintaa ja työtä kummallekin sopimusosapuolelle ja heidän alihankkijoilleen.

Uusi sähköbussi perustuu pitkälti Tekesin EVE-ohjelman rahoittamaan eBUS-projektiin.

Eero Lukin