EU:n Raw Materials -innovaatiokeskittymä Suomeen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on päättänyt rahoittaa eurooppalaista raaka-ainetarpeisiin syventyvää mineraalialan innovaatiokeskittymää, jonka kuudesta toimipaikasta yksi perustetaan Espoon Otaniemeen. Hankkeen valmisteluun ovat erityisesti panostaneet VTT, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, GTK ja Outotec. Lisäksi Tekes on osallistunut valmistelun rahoittamiseen.

”Valmistelun projektitiimi teki erinomaista työtä. Tämä oli erittäin tärkeä voitto Suomelle ja avaa uusia mahdollisuuksia koko raaka-aine ketjussa. Tekesiä luonnollisesti kiinnostaa Otaniemen klusterissa kehitettävä uusi liiketoiminta ja osaaminen. Myös Oulun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat tiiviisti hankkeessa mukana. Välillisesti Raw Materials KIC tulee vaikuttamaan merkittävästi myös hankkeessa mukana olevien suurten yritysten toimintaan. Nyt tämä mahdollisuus täytyy hyödyntää täysmääräisesti”, sanoo ohjelmapäällikkö Kari Keskinen Tekesistä.

EIT tulee investoimaan EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymään ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 270 miljoonaa euroa. Investoinnilla tavoitellaan uutta mineraalialan yritystoimintaa aktivoimalla tutkimustulosten kaupallistamista, tuetaan uusien yritysten perustamista sekä järjestetään monipuolista koulutusta. Tavoitteena on luoda Eurooppaan 10 000 uutta työpaikkaa, käynnistää 50 uutta vireää yritystä sekä lisäksi kouluttaa 8 000 uutta yrittäjää.

Keskittymään kuuluu yhteensä yli 120 yritystä, yliopistoa sekä tutkimuslaitosta eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Outotec, Metso, Spinverse ja FIMECC, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä VTT ja GTK. Toiminnan aikana mukana olevien suomalaisten partnereiden vuosittaisen rahoituksen määrä voi nousta yli 10 miljoonan euron.

EIT Raw Materials’in toimipaikat sijaitsevat Espoon lisäksi Luulajassa Ruotsissa, Leuven’issä Belgiassa, Wroclawissa Puolassa, Metz’issä Ranskassa ja Roomassa Italiassa. Innovaatiokeskittymää varten perustettavan yhdistyksen toimipaikka tulee olemaan Berliinissä.

Alkuvaiheessa KIC Raw MatTERS keskittyy ratkomaan informaatiotekniikan, liikenteen, energiasektorin sekä koneiden ja laitteiden valmistukseen liittyviä raaka-ainetarpeita. Raaka-aineketjua tarkastellaan kokonaisuudessaan, alkaen malmien etsinnästä aina kaivoksien ja metallien jalostuksen kautta kierrätykseen ja harvinaisten tai haitallisten materiaalien korvaamiseen asti. 

Lisätietoja

Kari Keskinen
Puh. 050 5577 843
kari.keskinen(at)tekes.fi

Sanna Nuutila