EU-rahoitusta innovatiivisiin hankintoihin – 130 miljoonan euron haku auki

Euroopan unioni rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen kehityshankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lähiaikoina avautuviin hakuihin sisältyy terveydenhuoltoon, oppimiseen, liikenteeseen, energiaan, tieto- ja viestintäteknologiaan, turvallisuuteen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Hankkeissa tulee olla vähintään kolme julkista hankintaorganisaatiota edustaen eri jäsenmaita. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat eurooppalaisen ostajaryhmittymän, jotka toteuttavat uuden tuotteen tai palvelun hankintaan tähtäävän yhteisen valmisteluprosessin, toteuttavat innovatiivisen ratkaisun yhteishankinnan tai muodostavat eurooppalaisen hankintaverkoston.

Rahoitusta myönnetään kolmen tyyppisiin hankkeisiin: esikaupallisiin hankintoihin (PCP), innovatiivisten ratkaisujen hankintaan (PPI) sekä koordinaatio- ja tukitoimenpiteisiin (CSA).

Lue lisää hauista

Työpaja 4.11. Helsingissä

Tekes Huippuostajat, Fiksu kaupunki ja INKA-ohjelmat järjestävät 4.11 Helsingissä vuorovaikutteiseen työpajan kaupungeille ja muille hankintaorganisaatiolle. Tavoitteena konkretisoida EU:n tähän liittyviä H2020-rahoitusmahdollisuuksia ja verkottaa suomalaisia toimijoita hyödyntämään tulevia rahoitusmahdollisuuksia.

Mukana on arvovaltaisia puhujia Euroopan komissiosta. Ohjelmassa on myös kolme rinnakkaista "hands on" -työpajaosuutta, jossa käydään läpi hakuja teemoissa eHealth, eLearning and Smart Transport.

Tule mukaan kuulemaan mahdollisuuksista ja kokemuksista EU:n rahoitukseen julkisille toimijoille.

Ilmoittaudu tapahtumaan