Enemmän paukkuja innovaatiojohtamiseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan yritysten innovaatiotoiminnassa alipainottuu kokonaan uutta liiketoimintaa ja markkinoita luova kehittäminen. Sen sijaan olemassa olevan toiminnan tehostaminen ja tuotteita, palveluja ja markkinoita vain vähän uudistavat innovaatiot ylikorostuvat.

Tutkimuksen mukaan Suomessa yritysten innovaatioprosessit ovat muutoksen kourissa, mutta huomattava osa yrityksistä ei ole vielä onnistunut kytkemään toimintaansa uusia innovaatioinstrumentteja.

Suomessa markkina-arvoltaan kymmenen ja sadan miljoonan euron väliin sijoittuvia kasvavien yritysten radikaaleja ja epäjatkuvia innovaatioita löytyy liian vähän. Tämä on kuitenkin se kriittinen kasvuhaarukka, johon kansainvälisesti toimivat kasvuyritykset tähtäävät.

Toisaalta voidaan nähdä, että yrityksissä syntyy monin verroin enemmän uusia ideoita innovaatioiksi kuin mitä yrityksen omin toimin lähdetään viemään eteenpäin.

Tekesin rahoittaman tutkimuksen yritysten innovaatioprosessin johtamisen muutoksesta tekivät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Erkki Ormala, KTT Sampo Tukiainen ja KTM Jukka Mattila keväällä 2014. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa yritysten innovaatiojohtamisen käytännöistä muuttuneessa toimintaympäristössä. Tutkimuksella tuotettiin tietoa myös innovaatiopoliittisten toimenpiteiden kehittämiseksi. Tutkimusta varten haastateltiin 58 innovaatiojohtajaa 52 suomalaisessa yrityksessä.

Yrityksen innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, yhteistyö ja rohkeampi riskinotto avain menestykseen

Suomessa yritykset käyttävät paljon innovaatiopolitiikan instrumentteja olemassa olevaa tuotantoa tehostavien hankkeiden toteuttamiseen. Näin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistamisen tärkeimpiä asioita on vahvistaa innovaatiojärjestelmää tukemaan aidosti kokonaan uuden ja kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehitystä.

On tarpeen luoda parempaa ymmärrystä ja osaamista liiketoimintamalleista, kansainvälisistä ekosysteemeistä ja arvoverkoista. Perinteisesti vahvan yliopistojen ja yritysmaailman välisen yhteistyön edelleen kehittäminen on myös innovaatiojärjestelmän keskeisiä tehtäviä maailmanluokan osaamisen varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan nykyistä parempia riskinjakoinstrumentteja ja rahoitusratkaisuja, jotka mahdollistavat 10–100 miljoonan investoinnit kansainvälistyvään liiketoimintaan, pilotointiin ja demonstraatioihin.

"Meidän on saatava yritysten innovaatiopotentiaali tehokkaammin käyttöön. Huippuluokan innovaatiojohtamisella on myös tärkeä merkitys, kun yritetään kääntää nykyinen kielteinen talouskehitys positiiviselle kasvu-uralle. Kokonaan uudet radikaalit innovaatiot voittavat markkinat vanhoilta tuotteilta ja voivat kasvaa matalasuhdanteessakin", johtava asiantuntija Christopher Palmberg Tekesistä sanoo.

"Olemme Tekesissä käynnistämässä Tekes kasvufoorumikampanjaa, jossa kehitetään ja tarjotaan tukea erityisesti pk-yritysten innovaatiokyvykkyyksien ja innovaatiovetoisen kasvun kehittämiseen", palvelujohtaja Jukka Leppälahti Tekesistä kertoo.

Tutkimuksen loppuraportti on julkaistu Aalto-yliopiston Kauppa + talous -sarjan raporttina 5/2014: Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet (pdf)

Lisätietoja

Tutkimus
Professori Erkki Ormala, tutkimuksen johtaja, erkki.ormala(at)aalto.fi
KTT Sampo Tukiainen, projektipäällikkö, sampo.tukiainen(at)aalto.fi

Tekes
Christopher Palmberg, johtava asiantuntija, innovaatiotutkimus, christopher.palmberg(at)tekes.fi
Jukka Leppälahti, palvelujohtaja, kasvuyritykset, Tekes kasvufoorumi, jukka.leppalahti(at)tekes.fi

 

Anne Palkamo