Ehdotetut budjettileikkaukset iskevät rankasti tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2015 sisältää erittäin ikävän yllätyksen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle. Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tarkoitettuihin Tekesin avustuksiin esitetään lähes 70 miljoonan euron eli noin 20 prosentin leikkausta. Lainamuotoiset rahoitusvaltuudet pysyisivät samoina kuin tänä vuonna.

”Tämä on isku vasten pk-yritysten kasvoja ja tuo takapakkia Suomen kilpailukyvylle ja kasvulle. Yritysten uudistuminen hidastuu. Juuri nyt pk-yrityksiä pitäisi rohkaista ja kannustaa kasvuun jakamalla riskiä,” Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Esitetystä vajaan 70 miljoonan euron leikkauksesta noin 40 miljoonaa euroa kohdistuisi yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusprojekteihin ja noin 30 miljoonaa euroa yritysten innovaatiotoimintaan. Elinkeinoelämää hyödyttävässä tutkimuksessa tämä merkitsee noin 500 tutkijatyövuoden vähennystä. Yrityspuolella leikkaus jättäisi 200 pk-yritysten projektia ilman Tekesin rahoitusta. Ilman näitä projekteja pk-yrityksiltä jää saamatta 400 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto tulevina vuosina.

”Tutkimusten mukaan avustusmuotoinen rahoitus tuottaa radikaaleja uusia avauksia. Kun näiden syntymisen mahdollisuuksia aiotaan nyt leikata, kilpailukykymme heikkenee ja Suomen uudistuminen hidastuu,” Soini kantaa huolta tulevaisuudesta.

Tekesin rahoitusvaltuudet ovat tänä vuonna vajaat 570 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2015 laskisi valtuudet vajaaseen 500 miljoonaan euroon.

Anne Palkamo