Tekesin johdolla kohti digitaalista vallankumousta

Tekes käynnistää kolme digitaalisuuden hyödyntämistä vauhdittavaa ohjelmaa. Teollinen internet, Terveyttä biteistä ja 5thGear pääsevät vauhtiin vuoden 2015 alusta.

"Suomessa on jo loistavaa ICT- ja digitaalisen liiketoiminnan osaamista. Tekesin avulla yritykset voivat päästä tässä vieläkin pidemmälle. Haluamme myös houkutella Suomeen kansainvälisiä yrityksiä tekemään tuotekehitystä yhdessä huippuyritystemme ja -tutkijoiden kanssa. Suomesta tulee digitaalisen vallankumouksen keskus", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Uudet ohjelmat ovat jatkoa Tekesin digitaalisuuden hyödyntämisen toimenpiteille muun muassa pelialalla sekä älykkäiden kaupunkien ja oppimisratkaisujen alueella. Ohjelmien yhteenlasketuksi laajuudeksi arvioidaan 300 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin 150 miljoonaa. Terveyttä biteistä -ohjelman kesto on neljä vuotta, Teollisen internetin ja 5thGearin viisi.

Merkittävä panostus Suomen digitaaliseen tulevaisuuteen

Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joissa digitaalisuuden avulla kehitetään uusia kansainväliseen kasvuun tähtääviä palveluja ja liiketoimintamalleja. Ohjelman tavoitteena on uudistaa yritysten liiketoimintaa teollisen internetin keinoin ja kannustaa eri alojen yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön.

Tärkeiksi kohdealueiksi on todettu esimerkiksi suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi, laitteiden väliseen kommunikaatioon pohjautuva liiketoiminta ja reaaliaikaiset palvelu- ja tuotantoprosessit. Pääosin yrityksille suunnattuun ohjelmaan kuuluvat myös digitaalisen liiketoiminnan edellyttämien uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja niihin liittyvä tutkimus.

5thGear-ohjelma tähtää uuden sukupolven langattoman tietoliikenteen haasteiden ratkomiseen, uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja Suomen nostamiseen kansainvälisten investointien kärkikohteeksi.

Yrityksille ja tutkimuslaitoksille tarkoitetussa 5thGearissa kehitetään erilaisiin tarpeisiin mukautuvia energiatehokkaita ratkaisuja. Ne tarjoavat nopeampia, turvallisempia ja luotettavampia yhteyksiä kuluttajille ja mahdollistavia teknologioita hyödyntäville yrityksille. Esimerkkejä ovat millimetriaaltoteknologiat, ohjelmistopohjaiset verkot ja heterogeenisten verkkoratkaisujen hallinta.

Terveyttä biteistä -ohjelman tavoitteena on, että Suomesta kehittyy tunnettu digitaalisen terveyden osaamis- ja liiketoimintakeskittymä, jota pidetään kiinnostavana kumppanina ja asemapaikkana innovaatiotoiminnalle. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti digitalisaatiota hyödyntäville kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, jotka kehittävät tuotteita ja palveluja mm. terveyden edistämiseen, sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja terveydentilan seurantaan ja yksilöllistettyyn hoitoon.

Terveyttä biteistä tarjoaa palveluja liiketoimintaverkostoihin perustuvan ekosysteemin kehittämiseen, liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen lisäämiseen ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen sekä rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille.

Lisätietoja

Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous

5thGear

Terveyttä biteistä

Lue myös: Intoa riittää, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen nimittäin

 

Kaj Nordgren