Digitaalisuus rikkoo luokkahuoneen rajat

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman hankkeen tutkijat selvittivät, miten uusi teknologia tuo lisäarvoa oppimiseen ja opetukseen. Työstä syntyi Rajaton luokkahuone -kirja, jonka tilannekuvausten taustalta löytyy tarinoita teknologian hyödyntämisestä luokka- ja kouluympäristöissä.

Tekesin rahoittaman Finnable 2020 -hankkeen tutkijoiden kanssa yhteistyössä syntynyt kirja kerää yhteen uuden teknologian tarjoamat edut osana opetusta ja oppimista eri kouluasteilla. Teoksessa kerrotaan esimerkkien kautta kuinka teknologia auttaa oppimisessa, ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä oman opetuksen tukena. Kirjan päätoimittaja ja hankkeen tieteellinen johtaja professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta kertoo teoksen olevan Suomessa ainoa laatuaan.

Tulevaisuustaitojen edistäminen koulutusjärjestelmän uudistamisen avainkysymyksiä

"Uutta opetusteknologiaa on lähestytty aikaisemmin lähinnä sosiaalisen median perspektiivistä. Nyt tarjoamme ensimmäistä kertaa laajan näkökulman tulevaisuuden luokkatilaan ja oppimiseen. Kantavana teemana on tulevaisuustaitojen edistäminen, joka on yksi keskeisimmistä koulutusjärjestelmän uudistamisen avainkysymyksistä. Moni suomalainen opettaja ei vielä tiedä, että järjestelmää ollaan maailmanlaajuisesti muuttamassa enemmän kohti tiedon itsenäistä hankintaa, ja tämän muutoksen ympärille kirjammekin pureutuu", Niemi kertoo. Teosta kirjoittamassa on hänen lisäkseen ollut 17 Finnable-hankkeen tutkijaa sekä opettajia ja tohtorikoulutettavia.

Uusia pedagogisia käytäntöjä opettajille

Rajaton luokkahuone tarjoaa uusia testattuja pedagogisia käytäntöjä työkaluiksi opettajille. Teoksessa kuvataan kokonaisvaltaisesti uusien välineiden, kuten mobiililaitteiden, videoiden, tablettien, tietokoneiden ja oppimispelien, käyttöä osana projektioppimista ja tutkivaa oppimista. Kirja avaa esimerkkien kautta myös koulujen yhteistyötä lähiympäristön toimijoiden sekä ulkomaalaisten partnerikoulujen kanssa.

"Olemme kuvanneet kirjassa aitoja hetkiä sekä ongelmatilanteita ja niiden selvittämistä. Yksi kirjan mieleenpainuvimmista esimerkeistä on digitaalista tarinankerrontaa kuvaava yhteistyöhanke kalifornialaisten esikoululaisten ja suomalaisen koulun oppilaiden välillä. Tällaisia esimerkkejä tulee olemaan vielä enemmän, sillä tulevaisuudessa oppilaat käyvät aiempaa vahvemmin maarajoja ylittävää dialogia teknologian keinoin".

Rajaton luokkahuone on tarkoitettu ensisijaisesti tietolähteeksi opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Kirja antaa paljon myös oppimisen kanssa työskenteleville yrityksille ja muille toimijoille monipuolisten yhteistyökuvausten kautta.

Finnable 2020 luo uutta jakamisen kulttuuria oppimiseen

Finnable 2020 -hankkeen tarkoituksena on etsiä ja kehittää sovelluksia, jotka tuovat oppimiseen uutta globaalia jakamisen kulttuuria. Hankkeessa luodaan teknologiaa hyödyntäviä käytäntöjä, jotka antavat lisäarvoa oppimiseen ja opettamiseen. Oppimisratkaisut-ohjelmaan kuuluvan hankkeen toimijoita ovat CICERO Learning -verkosto, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. Tutkijoiden lisäksi Finnable-hankkeessa on mukana lukuisia yrityksiä, kouluja sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Lisätietoja

Tieteellinen johtaja
professori Hannele Niemi
Puh. 040 555 8975
hannele.niemi (at) helsinki.fi

www.finnable.fi

Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk