China – if I can make it there, I’ll make it anywhere

Kiinasta on kovaa vauhtia tulossa maailman johtava innovaatioyhteiskunta, jossa suomalaisilla oppimisratkaisuilla olisi kysyntää. Kuinka lyödä läpi kilpailluilla miljardimarkkinoilla, joissa verkostot julkisen sektorin toimijoihin ovat kaiken A ja O? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrki vastaamaan Oppimisratkaisujen aamiaistapahtumassa DIGILE Oy.

DIGILE Oy on voittoa tavoittelematon yritys ja strategisen huippuosaamisen keskittymä, eli SHOK. Sen tarkoituksena on vauhdittaa kansainvälisten kumppaneiden kanssa suomalaisia digitaalisia innovaatioita ja niihin perustuvaa liiketoimintaa globaalilla tasolla. Yksi DIGILEn kärkimaista on Kiina, jossa digitaalisilla oppimisratkaisuilla on nyt vientiä. Maailman johtavaksi innovaatioyhteiskunnaksi tähtäävässä maassa pelkästään englanninkielisten digitaalisten oppimisratkaisujen markkinan koko on joidenkin arvioiden mukaan huikea 14 miljardia dollaria. Kiinan megamarkkinoista kertoo paljon se, ettei niiden kokoa ole pystytty järkevästi edes laskemaan.

”Ennen vanhaan laulettiin ”New York, if I can make it there, I'll make it anywhere”. Nykyään New Yorkin tilalle voisi laittaa Kiinan”, sanailee DIGILEn Suomi-Kiina ICT Allianssin johtaja Matti Hämäläinen.

”Osaamisen brändiä on vaikea nopeasti kopioida”

DIGILE auttaa viemään suomalaista opetusteknologiaosaamista Kiinaan muun muassa oppimisratkaisujen liiketoimintaekosysteemin kehittämisohjelman, EduTechin, kanssa. Kiinan yhteistyön kehittämisestä vastaava Matti Hämäläinenkertoo EduTechin etsivän yrityksiä, joilla on rohkeutta lähteä koittamaan uusia markkinoita. Ohjelman tarkoituksena on auttaa kansainvälisesti suuntautuneita yrityksiä kokeilemaan ratkaisujaan ja etsimään toimivia liiketoimintamalleja. Tätä konseptia on DIGILEssa kehitetty johtaja Jaakko Talvitien toimesta.

”Suomessa on oppimisalueella paljon hyviä yrityksiä, joilla ei usein ole yksinään resursseja lähteä uudelle markkina-alueelle. Me EduTech-liiketoimintaekosysteemin kehittämisohjelmassa kokoamme yhteen yritysryppäitä, jotka haluavat testata tarjoamiaan palveluja kansainvälisillä markkinoilla. Tällaisella liiketoimintaekosysteemillä on mahdollista paremmin yhdessä vastata palvelujen kysyntään. Samalla voidaan jakaa riskiä ja luoda kattavampaa ja sitä kautta kiinnostavampaa tarjoamaa”, Hämäläinen kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut oppimisen alueeksi, johon pyritään luomaan uutta liiketoimintaa, yhtenä tärkeänä osa-alueena oppimisratkaisut. Se on myös digitaalisten palvelujen vientiä ajatellen lupaava alue, jossa suomalainen teknologiaosaaminen, kokemus kansainvälisten menestystuotteiden luomisesta (mm. pelipuolella) sekä opetusalueen tunnetusti korkea taso Suomessa. Vaikka maamme ICT-puoli onkin huippuluokkaa, voi Hämäläisen mukaan korkeatasoinen oppimisbrändi olla todellinen vientivaltti.

”Tekniikka on kopioitavissa päivissä, mutta oppimisosaamista ja brändiä ei voida nopeasti kopioida. Suomessa keskeinen oppimisen teema on ”Learning is Fun”. Opiskelu ei ole pelkästään faktojen pänttäämistä, vaan myös innostavaa ja aktivoivaa yhdessä tekemistä”, hän summaa. 

Haasteena ulkoa opettelun kulttuuri

Vaikka Kiinan markkinat ovat valtavat, sinne ei kuitenkaan kävellä niin vain sisälle. On oltava kansainvälisesti kilpailukykyistä tarjontaa ja sellaisia ratkaisuja, joita ei paikallisiin tarpeisiin kehitettyinä ja edullisesti tehtäisi jo kiinalaisten toimesta. Vastassa on muun muassa ulkoa opettelemiseen perustuva opetusjärjestelmä. EduTech-ekosysteemin yksi tarkoitus onkin pilottien ja niihin liittyvän tutkimuksen kautta selvittää suomalaisten ratkaisujen potentiaalia, sovittamistarvetta ja mahdollisia kanavia Kiinan markkinoilla.

”Kiinalainen opetuskulttuuri perustuu kokeiden suorittamiseen, ja opiskelijoiden suurimpana tähtäimenä onkin selviytyä yliopiston pääsykokeista kunnialla. On jo tunnistettu, että tällainen oppimateriaalien ulkoa opettelemiseen pohjautuva opetusjärjestelmä ei enää palvele maata, joka kurottaa johtavaksi innovaatioyhteiskunnaksi. Kattavat uudistukset ovat toki tulossa, mutta paineita niiden toteuttamiseen alkaa olla paitsi koululaisten ja opiskelijoiden laaja-alaisemman osaamisen kehittämiseksi, myös heidän henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Siihen vallitseva malli ei ole parhaimmillaan, ja tähän muutokseen liittyvät ratkaisut voivat olla yksi Suomen mahdollisuuksista. Haasteena ovat myös kuluttajapuolella ensisijaiset maksajat, eli lasten vanhemmat. Tällä hetkellä meillä ei ole varmaa näyttöä siitä, että lapset pärjäisivät ratkaisujamme käyttäen yhtä hyvin kokeissa kuin vanhalla systeemillä. Jos itse järjestelmä ei muutu, niin uudenlaiseen oppimiseen panostaminen on vanhempien kannalta riski, vaikka nähtäisiin uudenlaisen lähestymistavan hyvät puolet”, Hämäläinen kertoo.

Yhteistyö avaa mahdollisuuksia 

Opetusjärjestelmän kehittämisessä pyritään olemaan mukana tekemällä aktiivista yhteistyötä opettajainkoulutukseen, oppimisen tutkimukseen, opetusteknologiaan sekä opetushallintoon erikoistuneiden johtavien yliopistojen kanssa. Näin saadaan yhdessä kehitettyä ja validoitua uusia ratkaisuja ja samalla päästään keskusteluun toimijoiden kanssa, jotka ovat mukana laadittaessa alueen suosituksia.

”Kun toimitaan alueella, jolla julkinen sektori on keskeinen päätöksentekijä ja asiakas, tulisi yhteistyötä fasilitoivalla toimijalla olla sekä kansallisen tason yhteydet ministeriöihin että provinssitason ja paikallisen tason yhteyksiä”, toteaa Hämäläinen.

EduTech ekosysteemiohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä OKM:n kanssa niin kutsutun Sino-Finnish Learning Garden aloitteen puitteissa, joka kokoaa Suomessa ja Kiinassa keskeiset toimijat yhteisen ”oppimispuutarhan” piiriin. Sen kautta löytyy yhteyksiä myös kaupunkitasolla opetustoimesta vastaaviin tahoihin muun muassa Pekingissä ja Shanghaissa.  Oppiminen on yksi fokusalueista myös digitaalisiin teknologioihin ja palveluihin keskittyvässä China-Finland Strategic ICT Alliancessa. Se on TEM:n, Tekesin ja Kiinan tiedeministeriön yhdessä käynnistämä ja DIGILE:n koordinoima yhteistyöalusta, jonka piirissä on yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita.

”Yhdessä toimien pyrimme saamaan kontaktit hyödyttämään yritysten ratkaisujen kokeilua, käyttöönottoa ja liiketoiminnan kehittämistä Kiinassa. Kun laitamme Suomen maineen peliin, meidän on yritysten kanssa huolehdittava siitä, että antamamme lupaukset. Tämä on meille kaikille se positiivinen haaste”.

Palvelupaja FORGE mukana ketterän kehityksen vuoristoradassa

DIGILEn palvelukokonaisuus kattaa laajan alueen yritysveroisten tutkimusohjelmien koordinaatiosta ekosysteemiohjelmien kautta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen koordinointiin. Palvelukokonaisuus kasvoi huhtikuussa uudella Palvelupaja FORGElla. DIGILEn Pia Erkinheimo kertoo Palvelupajan olevan kuin kasvihuone, jossa digitaalisten palvelujen siemenistä kasvatetaan vahvoja kilpailukykyisiä palveluja.

”Tarkoituksenamme on tehdä FORGEsta kansanliike digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Haluamme yhteisöllisesti viedä digitaalinen palveluidea skaalautuvaan toteutukseen asti. Palvelupajasta löytyy niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioille apua aina palvelumuotoilun tuesta tekniseen apuun ja laskentakapasiteettiin saakka”, Erkinheimo kertoo.

FORGEn tarkoituksen on ennen kaikkea olla mukana palvelukehityksen vuoristoradassa, jossa yhtenä hetkenä lasketellaan kevyesti alas ja toisena pusketaan taas ylös. Vastoinkäymisiä ei Erkinheimon mukaan kannata pelätä.

 ”Kun digitaalista palvelua toteutetaan Scrum-projektihallinnan mukaisesti, eli vuorovaikutuksessa palveluja muotoillen, on kehitysmatka välillä todellinen ”hell of a ride”. Ihan varmasti välillä koetaan takapakkia, jolloin tekemisen laatua tulee arvioida uudelleen. Jotta päästään ylivertaiseen käyttäjäkokemukseen, ovat vastoinkäymiset palvelun jalostumisen kannalta välttämättömiä”, muistuttaa Erkinheimo.

Palvelupaja FORGE® toteutetaan yhteistyössä CSC – Tieteen tietotekniikkakeskuksen kanssa ja sen käynnistymistä tukee taloudellisesti liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja:

DIGILE Oy:
www.digile.fi

Mikäli sinulla on idea digitaalisesta palvelusta, ota yhteyttä Palvelupaja FORGEen:
https://forgeservicelab.fi/fi
Katso esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=vwqHxQamvwE

Oletko kiinnostunut lähtemään mukaan uusille markkinoille? Tutustu DIGILEn liiketoimintaekosysteemin kehittämisohjelmaan:
www.digile.fi/palvelut/liiketoimintaekosysteemit

Teksti ja kuvat: SST Viestintä