Biologinen data saadaan hyötykäyttöön verkottumalla

Vuoden vaihteessa päättyvä BioIT-ohjelma on yhdistänyt suomalaisia bio- ja ICT-alojen yrityksiä. Ohjelman viimeisessä verkottumistapahtumassa kuultiin alan tulevaisuuden näkymistä ja tutustuttiin vuodesta 2015 alkaen BioIT:n perintöä jatkavaan Terveyttä biteistä -ohjelmaan.

Tekesin BioIT-ohjelman verkottumistapahtumassa tutustuttiin muun muassa alan toimijoihin esitysten ja demoalueen kautta sekä laajennettiin omia verkostoja. Ohjelman päällikön Teppo Tuomikosken mukaan tämänkertainen tapahtuma poikkesi aiemmista, sillä nyt verkostoiduttiin verkostoihin. Myös puheenjohtajana toiminut Saara Hassinen korosti verkottumisen merkitystä etenkin bioIT-alan toimijoille.

"Me kaikki luomme verkostoja koko elämämme ajan, ja vanhoja verkostoja on muistettava myös uudistaa. Esimerkiksi bio- ja terveysteemoissa tuotetaan jatkuvasti tietoa. Tieto saa parempaa ja laajempaa käyttöä silloin, jos sen kanssa hyödynnetään uusia ICT-ratkaisuja", hän kertoo. Hassinen on ammattinsa puolesta bioIT-verkottumisen ammattilainen. Hänen johtamansa yritys SalWe on suomalainen terveys- ja hyvinvointialan strateginen huippuosaamisen keskittymä (SHOK), joka synnyttää yritysten välistä sekä yritysten ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Hassinen muistuttaa bio- ja ICT-alan tarvitsevan toisiaan ja kehottaa toimijoita rohkeasti verkottumaan keskenään.

"BioIT on hyvä esimerkki monen alan toimijan verkostoista. Bio-alalta syntyvä data on kyettävä yhdistämään toiseen dataan ja rakennettava sitä kautta uusia palveluja. Alalla on kuitenkin vielä varsin vähän digitalisoitumista sekä palvelujen rakentamista niiden ratkaisujen päälle", hän pohtii.

SHOK-aktiviteetit verkottavat toimijoita

Hassisen edustama SalWe Oy sekä tapahtumassa esittäytynyt Digile Oy tarjoavat SHOK-aktiviteetteja, jotka toimivat yhteistyöalustoina yritysten ja tekijöiden välillä. Hassinen kertoo kahden organisaation taipuvan myös yhteistyöhön.

"SalWe koordinoi esikilpailullista tutkimusta, joka tuottaa tutkittua tietoa yritysten käyttöön. Olemme eräänlainen verkosto, jossa tuodaan toimintatapoja yhteen. Valmistelemme juuri Digilen kanssa uutta ohjelmaa, jossa konkreettisesti tuodaan bioalaa yhteen ICT- ja digialan toimijoiden kanssa", hän paljastaa.

Yksi Digilen kehitysohjelmista on Tekesin rahoittama Digital Services, jossa on kehitetty ratkaisuja mm. yhdysvaltalaiselle avaruushallinto Nasalle. Digilen toista ohjelmaa, big data -teknologiaan keskittyvää Data to Intelligence -kehitysohjelmaa, Digilen demopisteellä esitteli Petra Söderling. Hän on mukana ohjelmassa oman yrityksensä kanssa.

Demoalueella verkostoiduttiin yli 10 alan toimijan kanssa.

"Yritykseni Mobile Brain Bank tekee ohjelmistoratkaisuja ja Digilen ohjelmassa mukana oleminen luo mahdollisuuden verkostomallisesta ohjelmistonkehityksestä. Toimintamallimme mukaan emme palkkaa kehittäjiä omalle palkkalistallemme, vaan verkostoidumme niin, että haemme asiakkaan, joka haluaa kehittää mobiiliapplikaation. Tämän jälkeen etsimme verkostomme kautta asiakkaallemme ne parhaat tekijät", Söderling kertoo.

Frost & Sullivan: ennakkotiedon jakaminen ja uudet IT-ratkaisut kasvava trendi

Ennakointialan yritys Frost & Sullivan esitti terveydenhuollon muuttuvan datakeskeisemmäksi ja potilaslähtöisemmäksi. Keskeisessä roolissa näkyy jo nyt ennakointitiedon hankkiminen ja jakaminen.

"Dollarit menevät nyt sairauksien hoitoon. Jotta voisimme ennakoida näitä sairauksia, meidän tulee osata käyttää big datan Graalin maljaa, johon kuuluvat mm. potilas- ja geenitieto, mittausdata, kuvat ja myös osa sosiaalisessa mediassa olevasta tiedosta. Vaikka luomme paljon dataa, emme kuitenkaan osaa yhdistää asioita keskenään. Tiedon vapauttaminen ja integraatio ovat pääasia sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa", kertoo Frost & Sullivanin Greg Caressi. Hän puoltaa myös IT-alan paikkaa osana terveydenhuollon uudistusta.

"Katsoessamme mitä IT-puolellla on meneillään, sopivat siellä syntyvät uudet ratkaisut hyvin myös kansanterveyden edistämiseen. Niitä ovat esimerkiksi pilvipalvelut, tiedon uudenlainen liikkuvuus ja sosiaalinen media. Nykyään teknologia parantaa potilaan hoidon tuloksia ja vähentää riskejä, seuraavat alustat parantavat jo huomattavasti elämänlaatua. Menemme siis koko ajan kohti potilaskeskeisempää suuntaa", Caressi summaa.

Terveyttä biteistä -ohjelma suuntaa Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen

Vaikka BioIT-ohjelma loppuu vuoden 2014 jälkeen, samojen teemojen parissa tullaan toimimaan uudessa laajemmassa ohjelmassa.

"Uuden Terveyttä biteistä -ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi digitaalisen terveyden keskittymäksi, jossa kasvaa ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. Mukana on muun muassa enemmän terveydenhuollon teknologiaa ja itsemittausta", johtaja Minna Hendolin Tekesistä kertoo. Ohjelmaa vauhdittaa yhteistyössä julkisten organisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa syntynyt terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia, jossa terveysteknologian liiketoimintamahdollisuudet on yksi keskeinen alue. Myös Tekesin uuden strategian keskeinen teema on hyvinvointi ja terveys. Hendolin kannustaa alan suomalaisia yrityksiä hyödyntämään Tekesin ohjelmien tarjoama apua oman innovaation kehityksessä.

"Hyvinvoinnin, terveyden sekä digialueen ympärille on perustettu kolme uutta ohjelmaa, joista yksi on nelivuotinen Terveyttä biteistä. Olkaa kanssamme tekemässä muutosta, nyt on aika hyödyntää digitaalisen terveyden buumia", hän kehottaa.

Lisätietoja

Teppo Tuomikoski
BioIT-ohjelman päällikkö
Puh. 050 5577 749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi

 

Pia Mörk