BEAM polkaistiin käyntiin

BEAM – Business with Impact -ohjelma lanseerattiin SLUSH-tapahtuman yhteydessä 18. ja 19.11.2014. Kiinnostus ja innostus oli suurta – ensimmäiset keskustelut osallistumisesta ohjelmaan ovat jo käynnissä.

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kannusti suomalaisia yrityksiä etsimään uusia markkinoita kehitysmaista. "Tällä hetkellä kasvu on suurinta kehitysmaissa ja keskiluokka vaurastuu – uusia markkinoita avautuu myös Suomelle", Soini painotti.

Pekka Soini kiitteli Tekesin ja ulkoasiainministeriön yhteistyötä BEAM-ohjelmassa.

Sirpa Paatero totesi, että BEAM on aidosti globaali ohjelma.
Siitä hyötyvät sekä kehitysmaat että Suomi.

Soini korosti myös sitä, että BEAM-ohjelma on ensimmäinen niin sanottu Team Finland -ohjelma, jossa koko Team Finland -verkosto on tukemassa ohjelman tavoitteiden toteutumista. "Tämä on aivan uudenlainen toimintamalli kahden eri ministeriön välillä", Pekka Soini totesi.

Kehitysministeri Sirpa Paatero painotti sitä, että BEAM-ohjelmasta hyötyvät uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen myötä niin Suomi kuin kehitysmaat. "Tiedämme, että suomalaisilla yrityksillä on huippuosaamista esimerkiksi ympäristöteknologiassa ja biotaloudessa, ICT- ja peliteollisuudessa, elintarviketuotannossa ja terveys- ja hyvinvointipuolella. Kehitysmaaliiketoiminta on kasvava osa myös suomalaisten yritysten ydinliiketoimintaa, ei ainoastaan yhteiskuntavastuukysymys", Paatero sanoi.

Paateron puhe 18.11.2014

BEAM-ohjelmaa esittelivät ohjelmapäällikkö Pia Salokoski Tekesistä ja kehityspolitiikan neuvonantaja Aki Enkenberg ulkoasiainministeriöstä. BEAm-ohjeman tavoitteena on luoda innovaatioita, jotka edistävät uutta kilpailukykyistä ja kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia Suomeen ja kehitysmaihin.

Salokosken ja Enkenbergin esitys (pptx)

Suomessa asuvat ulkomaalaiset luovat inhimillistä pääomaa, jota meidän on kaikki syy hyödyntää paremmin myös innovaatiotoiminnassa. Ulkomaalaisten kontaktit ja osaaminen edistävät suomalaisyritysten globaalien ekosysteemien rakentamista. Tämä on tärkeä näkökulma myös BEAM-ohjelmassa, joka tukee innovointia kehitysmaiden kasvavilla markkinoilla", toteaa johtava asiantuntija Christopher Palmberg Tekesistä.

"Ohjelma on otettu erittäin innostuneesti vastaan. Hyvistä hankeideoista aloitettiin keskustelut jo SLUSHissa ja keskustelua jatketaan loppuvuosi 2014. Ensimmäiset rahoituspäätökset ohjelmaan tehdään heti ensi vuoden alussa", kertoo ohjelmapäällikkö Pia Salokoski.

Ohjelmassa korostetaan yhteistyön tärkeyttä sekä kohdemaissa että kotimaisten toimijoiden välillä. Erilaisten ekosysteemihankkeiden toteutuminen onkin ohjelman yhtenä tavoitteena.

Lisätietoja

Pia Salokoski
puh. 029 50 55672
pia.salokoski(at)tekes.fi

BEAM-ohjelmassa kohtaavat sekä kotimaiset että kohdemaiden toimijat.

Sanna Nuutila