Arktiset liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat

Arktinen alue avaa liiketoiminnan mahdollisuuksia energiasektorilla, logistiikassa ja kaivannaisteollisuudessa. Team Finland Future Watchin järjestämässä tilaisuudessa 5.4.2014 arvioitiin arktisen alan bisnesmahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

Tilaisuuteen kokoontui reilut 80 arktisesta kaivannaisteollisuudesta ja logistiikasta kiinnostunutta. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen kuva arktisen alueen trendeistä ja liiketoimintamahdollisuuksista. Samalla kerättiin osallistujien tarpeita Tekesin Arktiset meret ja Green Mining -ohjelmien tulevia toimenpiteitä varten. Tilaisuuden erityinen kohderyhmä oli pk-yritykset.

Vilkkaassa keskustelussa todettiin, että arktisen alueen investointihankkeet ovat kuin maratoneja, niihin on osallistuttava alusta alkaen. Vain viimeiselle kierrokselle ei voi ilmoittautua. ”Tämä on haaste erityisesti pienille yrityksille. Verkottumalla ja hyvillä kumppanuuksilla voidaan kasvattaa resursseja osallistua ja saada relevanttia asiakastietoa”, sanoo ohjelmapäällikkö Piia Moilanen.

”Suomesta puuttuvat isot telakkateollisuuden ja kaivosteollisuuden veturiyritykset. Kotimainen kumppanuus ei riitä vaan tarvitaan myös kansainvälisiä kumppaneita kohdemaasta tai siellä toimivista muista ulkomaisista yrityksistä”, painottaa ohjelmapäällikkö Kari Keskinen.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja sosiaalinen toimilupa eivät ole vain toiminnan reunaehto vaan niiden merkitys kasvaa liiketoiminnassa. Ympäristöosaaminen on kilpailuetu suomalaisille.

Työntekijöiden saaminen arktisille alueilla on haastavaa ja työn teettäminen on kallista. ICT ja etäkäyttö tuovat tähän ratkaisuja.

Team Finland Future Watch Arctic Review -raportti on kaikkien luettavissa, sitä on käyty katsomassa jo yli 1000 kertaa.

Team Finland Future Watch -palvelu tuo suomalaisille kasvuyrityksille tietoa markkinoiden muutoksesta ja bisnesmahdollisuuksista maailmalla. Tekes koordinoi Team Finland -verkoston tuottamaa palvelua.

Lisätietoja

Arktiset meret -ohjelman päällikkö Piia Moilanen
puh. 050 5577 748, pia.moilanen (at) tekes.fi

Green Mininig -ohjelman päällikkö Kari Keskinen
puh. 050 5577 843, kari.keskinen (at) tekes.fi

 

Sanna Nuutila