Afrikan markkinamahdollisuuksiin on tartuttava nyt

Uusiutuvan energian markkinamahdollisuuksia Nigeriassa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa avattiin Tekesin rahoittaman Connect-projektin seminaarissa 15.5.2014. Markkinapotentiaali todettiin mittavaksi sekä maiden energiapulan että ympäristönäkökulmien valossa.

Esimerkiksi Nigeriassa käyttöönotettu syöttötariffi uusiutuvalle energialle on huomattavasti Saksan syöttötariffia korkeampi. Viesti suomalaiselle yrityksille olikin selvä. ”Älkää odottako enää, muiden maiden yritykset ovat jo näillä markkinoilla,” totesi eteläafrikkalaisen  Ronelle Potgieter Nelson Mandela Universitystä. ”Suomen vierailuni aikana olen vaikuttunut tuotteiden laadusta, innovaatioista sekä automaation käytöstä.”

Myös Jarno Laitinen Doranova Oy:stä kannusti yrityksiä tarttumaan kehittyvien markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Suomalaisten pk-yritysten pitäisi olla huolissaan kotimaan markkinoiden pienuudesta eikä pelätä Afrikan markkinoiden riskejä. Finnwind Oy:n Juha Pölönen kertoi Connect-projektin avanneen silmät mahdollisuuksiin Afrikassa. Yritys onkin kehittänyt uuden tuotteen tarjottavaksi kehittyville markkinoille.  Haasteena kehittyvillä markkinoilla on tuotteiden muokkaaminen paikallisiin oloihin sopivaksi sekä oikean asiakasryhmän tunnistaminen, mitä myös kolmas seminaarin yrityspuhujista, James Gardiner Windside Oy:sta painotti.

Yritysedustajien lisäksi seminaarissa kuultiin Tekesin Pia Salokoskelta sekä Finnfundin Tuomas Suurpäältä tuoreimmat uutiset rahoitusmahdollisuuksista. Laurean, Lahden ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun edustajat esittelivät Connect-projektin tuloksista mm. kohdemaissa luotuja verkostoja, tunnistettuja markkinamahdollisuuksia sekä opiskelijoiden ja alumnien osuuskuntaa. Osuuskunta tarjoaa älykästä verkostoitumispalvelua etenkin Kenian markkinoista kiinnostuneille yrityksille. 

Connect-projektin toteuttajana on FUAS-liittouma: Laurea, Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Projektin tavoitteena on luoda ja mallintaa verkostoja kehittyville markkinoille uusiutuvan energian pk-yritysten tueksi. Hanke toteutetaan vuosina 2012-2014 osana Tekesin Groove-ohjelmaa.

Lisätietoja

Birgit Aurela, projektipäällikkö, Laurea,
birgit.aurela(at)laurea.fi
Puh. 040 566 2910

 

Sanna Nuutila