Yrityksille rahaa ja verkostoja – Horisontti 2020

Euroopan unioni on maailman suurimpia innovaatiorahoittajia. Vuoden 2014 alussa alkava seitsemänvuotinen Horisontti 2020 -rahoitusohjelma on kooltaan noin 70 miljardia euroa. Suomi on osallistunut eurooppalaiseen innovaatiotoimintaan aktiivisesti.

Eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa erilaiset osallistujat toimivat yhdessä. "Suomessa yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat pitkään tehneet toimivaa yhteistyötä, ja Tekes on omalta osaltaan verkottanut näitä tahoja. Suomalaiset yliopistot ottavatkin koordinoimiinsa eurooppalaisiin hankkeisiin keskimäärin useammin yrityksiä mukaan kuin kollegansa muissa Euroopan maissa", iloitsee pääjohtaja Pekka Soini Tekesistä.

Suomalaiset ovat saaneet nykyisestä tutkimuksen puiteohjelmasta noin 700 miljoonaa euroa. Puiteohjelman maksuosuuteemme verrattuna summa on 1,28-kertainen.

Horisontti 2020 -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Euroopan komission ja jäsenmaiden yhteisenä tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja, turvata Euroopan asema globaalissa kilpailussa ja vastata Eurooppaa lähitulevaisuudessa kohtaaviin haasteisiin. Ohjelman ydin muodostuu kolmesta osasta: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet.

Erityisesti yrityksille uusi puiteohjelma on aikaisempia houkuttelevampi. "Vielä rahaakin merkittävämpää on pääsy eurooppalaisille markkinoille ja mahdollisuus kehittää tuotettaan tai palveluaan yhdessä Euroopan parhaiden toimijoiden kanssa", uskoo Soini. Mukaan päästäkseen yrityksen pitäisi tuoda osaamistaan esiin Euroopassa – ja tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Siten voi päästä parhaisiin hankkeisiin mukaan.

Horisontti 2020 -ohjelman hallinto on kevyempää kuin edeltäjiensä, jotta hankkeet voisivat alkaa nopeammin ja niiden pyörittäminen olisi helpompaa kuin aiemmin.

Tulosten hyödyntämiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Siksi mukaan halutaan lisää erityisesti pk-yrityksiä ja loppukäyttäjiä. Pk-yrityksille on kehitetty uusi instrumentti, jossa rahoitusta voi saada varsin nopeasti alkuvaiheen kehittämiseen. Jos idea näyttää hyvältä, rahoitusta voi saada varsinaiseen t&k-työhön, ja kolmannessa vaiheessa tarjolla on tukea ja markkinointiapua kaupallistamiseen.

Horisontti 2020 -ohjelmaa kannattaa hyödyntää, jos haluaa kehittää ideoita yhdessä muiden kanssa, haluaa vahvat verkostot oman alan toimijoihin ja omat resurssit sallivat pitkäjänteisen työn.

Horisontti 2020 Suomen lähtölaukaus annetaan 11.10.2013 Finlandia-talossa. Tilaisuudessa puhuvat muun muassa tutkimus- ja innovaatiokomissaari Máire Geoghegan-Quinn ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Lisätietoa

www.tekes.eu

Marja Nykänen, palvelujohtaja
Tekes, p. 050 5577 604