Vuoden suurin pääomasijoitus hiilinanomateriaalien ja kosketussensorien teollistamiseen

Canatu Oy on kerännyt 12 miljoonan dollarin rahoituksen viimeistelläkseen johtavien hiilinanomateriaalikalvojen ja kosketusensorien tehtaansa Helsingin Konalassa. Yhtiön kehittämien sähköä johtavien läpinäkyvien hiilinanomateriaalikalvojen avulla tehdään uudenlaista joustavaa läpinäkyvää elektroniikkaa, kuten muotoiltavia kosketusnäyttöjä ja sensoreita.

Canatu on kehittänyt hiilinanomaterialeihin perustuvia sähköajohtavia kalvoja ja niiden valmistustekniikkaa kohti teollistamista Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa. Yhtiö on skaalannut teknologiaansa pilot-laitoksesta teolliseen tuotantoon ja löytänyt keskeiset sovellukset ja markkinat.

"Canatu on hyvä esimerkki uudesta kasvuhakuisesta pk-yrityksestä, joka on ponnistanut tieteestä kohti kansainvälistä liiketoimintaa", sanoo ohjelman päällikkö Markku Lämsä Tekesistä.

"Ohjelman keskeisiä painotuksia ovat sovelluslähtöinen materiaali- ja prosessikehitys, materiaali- ja energiatehokkuus, tutkimuksen aktiivinen kaupallistaminen sekä tähtääminen suoraan kansainvälisiin arvoketjuihin. Canatun esimerkki ilmentää kaikkia näitä", Lämsä jatkaa.

Uusi huippumateriaali ja energiatehokas valmistusteknologia

Vuonna 2004 perustettu Canatu on spin-off Aalto yliopistosta prof. Esko Kauppisen tutkimusryhmästä. Yritys hallitsee erittäin korkealuokkaisten hiilinanoputkien ja niihin perustuvien sähköajohtavien kalvojen valmistuksen ja on kehittänyt myös oman hiilinanomateriaalin, nanonupun (Carbon NanoBud). Merkittävää näissä kalvoissa on sähkönjohtavuuden ohella hyvä läpinäkyvyys, taipuisuus ja muotoiltavuus. Tämä yhdistelmä mahdollistaa muun muassa aivan uudenlaiset 3-dimensionaalisesti muotoiltavat kosketusnäytöt ja -sensorit. Canatun kauniisti muotoihin taipuvat hiilinanomateriaalikalvot lyövätkin laudalta alalla perinteisesti käytetyn indiumtinaoksidin (ITO), joka on kovaa ja haurasta ja perustuu harvinaiseen, hupenevassa olevaan alkuaineeseen.

Canatun kehittämä ja patentoima Direct Dry Printing -valmistusmenetelmä tuo merkittävää uutta joustavan (painetun) elektroniikan valmistukseen. Siinä korkealaatuinen hiilinanomateriaalikalvo valmistetaan suoraan halutulle pinnalle ilman välivaiheita ja erikoisolosuhteita ympäristöystävällisesti.

"Additiivinen (ainetta lisäävä) valmistusmenetelmä on sekä materiaali- että energiatehokas ja tekee mahdolliseksi myös jatkuvatoimisen "rullalta rullalle" -valmistuksen. Nämä ratkaisut luovat aivan uusia sovellusmahdollisuuksia erityisesti elektroniikkaan, optiikkaan ja aurinkokennoihin", sanoo Toiminnalliset materiaalit -koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä.

Tehdas valmiiksi volyymituotantoon

"Tämän rahoituksen turvin voimme vihdoin tarjota asiakkaiden edellyttämää valmistuskapasiteettia. Voimme nyt toimia kaikin puolin erittäin ketterästi asiakastarpeiden tyydyttämiseksi", Canatun toimitusjohtaja Risto Vuohelainen sanoo.

Nyt saadusta n. 9 miljoonan euron rahoituksesta noin kaksi miljoonaa euroa on Tekesin rahoitusta tuotekehitykseen. Seitsemän miljoonaa euroa on pääomasijoituksia. Sijoittajia ovat venäläinen Troika Ventures, suomalainen Inventure ja Infosto Oy. Sijoittajista uusi on Troika, sillä Inventure ja Infosto olivat mukana Canatun jo vuonna 2010 tekemällä sijoituskierroksella. Kyseessä oli Canatun kolmas rahoituskierros. Yritys kertoo keränneensä nyt yhteensä reilut 19 miljoonaa euroa yksityistä ja julkista rahaa.

Myös Nokian entinen teknologiajohtaja Yrjö Neuvo on ollut yksi Canatun varhaisista sijoittajista ja toiminut yrityksen hallituksessa vuodesta 2008 lähtien.

"On ollut hieno seurata Canatun kehityskaarta tieteellisestä läpimurrosta teolliseksi toiminnaksi", sanoo Neuvo korostaen yrityksen vahvaa tutkimuspohjaa.

Canatu on mukana myös eurooppalaisessa Eurostars-rahoitusohjelmassa, jonka tavoitteena on tehdä pk-yrityksistä oman alansa kansainvälisiä markkinajohtajia. Tekes rahoittaa projektien suomalaisia osallistujia viidellä miljoonalla eurolla vuodessa.

Lisätietoja

Canatu press release in English

Canatu Touch the future (Video)

Kauppalehden artikkeli 20.3.2013: Canatu aloittaa nanokalvojen sarjatuotannon Helsingissä

Risto Vuohelainen, CEO, Canatu
p. 040 546 1217, risto.vuohelainen (at) canatu.com

Markku Lämsä, Tekes
p. 050 5577 793, markku.lamsa (at) tekes.fi

Markku Heino, Spinverse Oy
p. 040 719 1221, markku.heino (at) spinverse.com

Eurostars

Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelma