Vigo tuonut alkaville kasvuyrityksille 100 miljoonan euron rahoituksen

Alkavien kasvuyritysten rahoitusta ja kansainvälistymistä vauhdittava Vigo-kiihdyttämöohjelma on onnistunut aktivoimaan kokeneet sarjayrittäjät ja saamaan merkittävän määrän riskirahoitusta uusiin yrityksiin.

Saavutettujen rahoitustavoitteiden lisäksi Vigosta on muodostunut arvostettu brändi. Markkinoille on syntynyt uusi tapa kanavoida huippuosaamista ja yksityistä rahoitusta kasvuyritysten synnyttämiseen ja luotsaamiseen kansainvälisille markkinoille.

"Vigo on lähtenyt hyvin käyntiin ja onnistunut aktivoimaan suuren määrän pääomasijoituksia uusiin innovatiivisiin yrityksiin. Konsepti on innovatiivinen, ja sillä näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet edistää uusien yritysten syntyä ja kasvua", kertoo ohjelmaa arvioinut professori Erkko Autto.

Ohjelmassa mukana olevat yritykset ovat kokeneet saaneensa Vigo-kiihdyttämöiltä tukea mm. strategian kehittämisessä, kasvuhakuisuuden lisäämisessä sekä asiakas- ja sijoittajakontaktien avaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkistama väliarvio tekee useita uusia suosituksia ohjelman kestoon, joustavuuten ja julkiseen rahoitukseen.

"Arviointi vahvistaa Vigo-ohjelman olevan rohkaiseva esimerkki uudesta tavasta, jolla valtio voi yksityisen toimijakentän kanssa synnyttää innovatiivisia kansainväliseen nopeaan kasvuun kykeneviä yrityksiä", toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

"Vigo-ohjelma on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin välisestä avoimesta ja tiiviistä yhteistyöstä. Ohjelma toimii edelläkävijänä vahvan kasvuyritysekosysteemin kehittämisessä Suomeen. Tekes tulee jatkossakin kehittämään varhaisen vaiheen kasvuyritysten rahoitusta ja pääomamarkkinoita aktiivisin toimin", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Tammikuun lopussa Vigo vahvistui uudella kiihdyttämöllä. East Wings etsii kiihdytettäväksi erityisesti Aasian markkinoille suuntaavia innovatiivisia yrityksiä, joiden teknologia on suunnattu kuluttajille ja voidaan tuotteistaa mobiili-, verkko- tai pilvisovellukseksi.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämä Vigo-kiihdyttämöohjelma luo Suomeen uusia kasvuyrityksiä sekä nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelma sitouttaa kokeneet liiketoiminnan osaajat kehittämään ja kasvattamaan uusia innovatiivisia yrityksiä ja järjestää niille merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoituksia. Ohjelma myös tehostaa ja uudistaa Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa. Julkisina rahoittajina mukana ovat Tekes ja Finnvera. Vigo-ohjelman toteutusta ja kehittämistä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä ja sen toimeenpanosta vastaa Tekes. Tekesin toimeksiantoon perustuen ohjelmaa koordinoi Profict Partners Oy.
www.vigo.fi