Vesi-ohjelma kirkasti suomalaisen vesialan näkymät

Tekesin Vesi-ohjelma 2008-2012 antoi merkittävän sysäyksen suomalaisen vesisektorin kansainväliseen kasvuun. Vesi-ohjelman loppuraportti julkaistaan tänään 22.3.2013 maailman vesipäivänä.

Ohjelmasta rahoitettiin 122 tuotekehitys- ja tutkimushanketta, joilta edellytettiin kansainvälistä yhteistyötä, kumppanuuksien synnyttämistä, asiakaslähtöisyyttä ja uusien teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Ohjelman aikana käsiteltyjen satojen hankeideoiden sekä tuhansien yritys- ja tutkimuslaitostapaamisten aikana syntyi näkemys vesisektorin vahvuuksista sekä viennin kannalta kiinnostavimmista osaamisalueista. Suomalaisen vesiosaamisen vahvuudet ovat vesien ja jätevesien käsittelyn konseptit sekä ICT:n hyödyntäminen perinteisiin seuranta-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin.

Ohjelman ansiosta myös alan kehityksen pullonkaulat tunnistetaan entistä paremmin. Panostusta osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen sekä yhteistyöhön tarvitaan edelleen, jotta suomalaisten vesiliiketoiminnan kansainvälinen menestys toteutuisi.

Vesialan kehitys jatkuu

Vesi-ohjelma on päättynyt, mutta vesialan hankerahoitus jatkuu. Tekesin strategiassa älykkäät ja kestävät vedenkäytön ratkaisut ovat tulevaisuudessa tärkeitä asioita.

Vesialan yrityksiä ja tutkijoita kannustetaan nyt uudistamaan toimintamallejaan kestävän vedenkäytön ratkaisuissa Green Growth -ohjelmassa sekä kehittämään sovelluksia kaivosteollisuuteen tai kaupunkiympäristöön (Green Mining sekä Fiksu kaupunki -ohjelmat). Lisäksi rohkaisemme vesialan julkisia palveluiden tuottajia uudistumaan Huippuostajat-ohjelmassa.

EU:n tarjoama tutkimus- ja kehitysrahoitus vesialalle on ollut kasvussa. Myös uudessa puiteohjelmassa Horisontti 2020 (Horizon2020) ja eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (EIP Water) vesi on merkittävässä roolissa.

Lisätietoja

Vesi-ohjelman loppuraportti (pdf)

Tekesin uutinen 25.11.2012: Vesiala verkottui – tähtäin maailmanmarkkinoihin

Vesi-ohjelman projektien tuloksia

Vesi-ohjelman päällikkö
Tuomas Lehtinen
Puh. 029 50 55695
tuomas.lehtinen (at) tekes.fi