Vedystä on moneksi

Vety on moneen sopiva energian kantaja, jonka avulla voidaan varastoida energiaa ja pienentää päästöjä sekä paikallisesti energian käyttökohteessa että globaalisti. Liikennesovellusten ohella vety energian kantajana on nousemassa merkittävän rooliin uusiutuvan energian varastoinnissa ja siirrossa mahdollistaen kasvun kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

VTT:n koordinoiman Suomen vetytiekartta -hankkeen tulokset julkaistiin Tekesin Polttokennot-ohjelman Vetyseminaarissa 12.4.2013. Realistisia mahdollisuuksia luotaavassa raportissa visioidaan, millaisia mahdollisuuksia vetyteknologian laajamittainen käyttöönotto voisi Suomelle tarjota ja millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä. Tekesin Polttokennot-ohjelman päättyessä etsitään konkreettisia hyödyntämispolkuja tulevaisuuteen.

Vety energiavarastona kasvattaa uusiutuvan energian hyödyntämistä

Vedyn keskeisiä energiateknisiä sovelluksia liikennepolttoaineen ohella ovat uusiutuvan energian kuten aurinko- ja tuulienergian varastointi ja siirto, hajautettu sähkön- ja lämmön tuo-tanto, älykkäät energiaverkot, varavoima sekä synteettisten biopolttoaineiden jalostus. Elektrolyyttinen vedyn tuotanto mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun tasapainottamalla sähköverkkoa muuttuvana kuormana. Tulevaisuudessa asumisen, teollisuuden ja liikkumisen energiatarpeet ja -tuotanto voidaan yhdistää tosiaan tukevaksi järjestelmäksi ja optimoida älykkäästi vedyn avulla. Myös jätteistä ja jäteveden käsittelystä saatava biokaasu yhdistyy kokonaisuuteen.

"Vedyn, biokaasun ja polttokennojen hyödyntämistä uusiutuvien energialähteiden kanssa yhdistetyssä prosessissa testataan jo eri puolilla maailmaa. Tällaisia testialueita tarvitaan Suomessakin", ehdottaa Tekesin Polttokennot-ohjelman koordinaattori Anneli Ojapalo.

Sähköä, lämpöä ja huoltovarmuutta kiinteistöihin ja maatiloille

Vety ja polttokennot tarjoavat mahdollisuuden kiinteistöjen ja maatilojen energian käytön tehostamiseksi sekä hajautettuun sähkön tuotantoon. Pienimuotoiset putkijakelukokeilut voitaisiin käynnistää taajamissa, missä syntyy teollisuuden sivutuotevetyä. Maatiloilla paikallisesti tuotetusta biokaasusta voidaan reformoida synteesikaasua tai vetyä polttokennolle, joka tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Hajautettu energiajärjestelmä parantaa huoltovarmuutta myrskyjen aiheuttamien sähkökatkosten varalle. Pelkästään varavoimaksi tarkoitettuja polttokennomoduuleita on jo kaupallisena.

Japanin Fukuoka näyttää hiilineutraalin yhdyskunnan mallia

Vety energian kantajana vähentää päästöjä radikaalisti. Fukuoka nimettiin 2005 Japanin erityisvyöhykkeeksi vetyteknologian kehittämiseksi. Lopputuloksena on markkinatalouden ehdoilla rakennettu hiilineutraali vety-yhteiskunta, jossa vetyenergia ja innovaatiot älykkäästi täydentävät, stabiloivat ja varmistavat sähkönjakelua. Vuoden 2011 tsunami korosti hajautetun ja varastoitavan vetyenergian roolia Japanin energiastrategiassa.

Japanin mallista kertoi Fukuokan viiden miljoonan asukkaan itsehallintoalueen entinen kuvernööri Wataru Aso esiintyessään Tekesin Polttokennot-ohjelman Vetyseminaarissa 12.4.

Lisätietoja

Vetytiekartta (pdf)

Tekesin Polttokennot-ohjelma
Ohjelman koordinaattori Anneli Ojapalo
Puh. 040 558 8205
anneli.ojapalo (at) spinverse.com

VTT
Johtava tutkija, projektipäällikkö Jussi Solin
Puh. 050 501 0033
jussi.solin (at) vtt.fi

Polttokennot 2007–2013

Tekesin Polttokennot-ohjelmassa nostetaan suomalaisen teollisuuden ja tutkijoiden mahdollisuuksia synnyttää läpimurtotuotteita valituilla alueilla: kiinteät polttokennosovellukset energiantuotantoon, polttokennot työkoneiden voimanlähteinä, kannettavat polttokennosovellukset ja vety polttoaineena.

Ohjelman tuloksia esitellään päättymisvuonna kolmessa seminaarissa: Vetyseminaari Otaniemessä 12.4.2013, Demo2013 käynnistysseminaari Vuosaaren satamassa 10.9.2013 ja Loppuseminaari Hanasaaressa 3.12.2013