Uutta liiketoimintaa merenkulkuun

Tekes valmistelee Merien uudistuva liiketoiminta -ohjelmaa meriteollisuuden ja arktisen osaamisen hyödyntämiseksi. Ohjelman tavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Ohjelman keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat laiva- ja meriteollisuus, arktinen ja muu meriliikenne, offshore-teollisuus sekä ympäristöteknologia. Ohjelman projekteissa syntyvät tuotteet ja palvelut edistävät kestävää ja ekotehokasta liiketoimintaa globaalisti. Suomalaiset yritykset kasvattavat ja laajentavat liiketoimintaansa uusille alueille sekä uudistuvat uusilla tuotteilla, liiketoimintamalleilla ja palveluilla. Ympäristötietoisuus ja ekotehokkuuteen perustuva osaaminen ja niiden taloudellinen hyödyntäminen vahvistuvat Suomessa.

Ohjelman kohdeyrityksinä ja hyötyjinä voivat olla luonnonvaroja hyödyntävä ja jalostava teollisuus, meriteollisuus, metallituote- ja koneenrakennusteollisuus, tevanaketeollisuus, rakennusteollisuus ja urakointi, energialiiketoiminta ja -palvelut, kierrätys ja jätehuolto, uudet energiateknologiat, ympäristöratkaisut ja -palvelut, avaruusteknologia ja sovellukset, sulautettu elektroniikka, ohjelmistot ja päätelaitteet, tietoliikenneverkot ja palvelut, ohjelmistoala, KIBSit, logistiikka, vapaa-ajan palvelut sekä julkinen sektori.

"Ohjelmalla pyritään edesauttamaan merialueiden kilpailukykyisten ja ekotehokkaiden ratkaisujen kehittymistä. Siinä tarvittavia koneita, laitteita, ohjelmistoja ja palveluja tuottavien yritysten liiketoimintaa, sekä kasvattamaan alaan liittyvää osaamista", kertoo ohjelma valmisteleva johtava asiantuntija Rauli Hulkkonen.

Mahdollisia liiketoiminnan keihäänkärkialueita ovat:

  • pohjoisten luonnonvarojen hyödyntäminen
  • arktiset ja muut logistiikkajärjestelmät
  • energia- ja ympäristöteknologia
  • ympäristönormit ja -direktitiivit

Arktiset merialueet kiinnostavat

Meriteollisuuden vahvaa osaamispohjaa on tarvetta suunnata uusille alueille ja synnyttää uusia liiketoimintoja. Merialueiden luonnonvarojen hyödyntäminen on tullut aiempaa kiinnostavammaksi johtuen ilmastonmuutoksen aiheuttamasta pohjoisten alueiden lämpenemisestä ja luonnonolosuhteiden muutoksista .

"Luonnonvarojen niukkenemisesta johtuen globaali taloudellinen mielenkiinto kohdistuu yhä useammin arktisille merialueille. Suomalaisilla yrityksillä ja organisaatioilla on osaamista ja mielenkiintoa hyödyntää tätä kiinnostusta omassa liiketoiminnassaan", Hulkkonen korostaa.

"Arktisten alueiden merenkulkuun on odotettavissa tiukkoja ympäristövaatimuksia. Toisaalta merenkulun ympäristövaatimukset kaikilla merialueilla ovat merkittävästi tiukkenemassa vuoteen 2020 mennessä. Kehittämällä ajoissa ekotehokkaita ratkaisuja merenkulkuun luodaan kilpailukykyä suomalaisille alan yrityksille", Hulkkonen jatkaa.

Ohjelma täydentää Tekesin strategian sisältöpainopisteen Kestävä talous ja Älykäs elinympäristö -teemojen toimeenpanoa.

Lisätietoja

Rauli Hulkkonen
Puh. 02950 55893
rauli.hulkkonen(at)tekes.fi

Ohjelman sivut: Merien uudistuva liiketoiminta

Tekesin uutinen 13.2.2013: Suomalaisyritysten arktiselle erikoisosaamiselle kasvava tarve Venäjällä