Uudet strategiset tutkimusavaukset mullistavat tietotyön ja selluloosan käytön

Tekes on rahoittanut kevään 2013 tutkimushaussa kaksi isoa strategista tutkimusavausta.

Tietotyön vallankumous, Helsinki Institute for Information Technology HIIT (Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto)
varajohtaja Patrik Floréen, Työterveyslaitos, Aivot ja työ -tutkimuskeskus, tutkimusprofessori Kiti Müller
Tekesin rahoitus: 1,7 milj. euroa 1,5 v.

Design Driven Value Chains in The World of Cellulose, Aalto-yliopisto
professori Janne Laine, VTT, tutkimusprofessori Ali Harlin,
Tampereen teknillinen yliopisto, professori Jyrki Vuorinen
Tekesin rahoitus 2,997 milj. euroa, 1 v. 10 kk

Strategisissa tutkimusavauksissa tutkijat toimivat elinkeinoelämän visionääreinä. Projektien odotetaan uudistavan Suomen elinkeinoelämää ja luovan uusia kasvualoja.

"Tuloksista odotetaan kasvavan kansainvälisiä menestystarinoita", sanoo johtaja Riikka Heikinheimo Tekesistä.

Nyt tehdyt rahoituspäätökset on tehty strategisen tutkimusavauksen ensimmäiselle vaiheelle. Jatkorahoituksesta tullaan päättämään projektin tavoitteiden toteutumisen perusteella.

Selluloosa kohtaa designin

Design Driven Value Chains in The World of Cellulose -hanke uudistaa puupohjaisen selluloosan hyödyntämistä. Tavoitteena on juurruttaa muotoilu ja muotoiluprosessit osaksi alan yritysten liiketoiminnan strategista kehittämistä ja luoda Suomesta brändi jalostettujen selluloosapohjaisten tuotteiden maana. Hanke ottaa opiskelijat mukaan designprosessiin ja etsii mahdollisuuksia nykyisten teknologioiden ulkopuolelta esimerkiksi muodista, kuluttajatuotteista ja teknisistä tekstiileistä. Hankkeen avulla synnytetään liiketoimintaekosysteemi palvelemaan sekä nykyistä teollisuutta että uutta kasvavaa selluloosapohjaista teollisuutta.

Lisätietoa tutkimushankkeesta (pdf)

Tutkijat käynnistävät tietotyön vallankumouksen

Tietotyön vallankumous -hanke luo ratkaisuja tietotulvan hallintaan. Tutkimuskonsortio kehittää tiedon hakuun ja jalostukseen menetelmiä, joissa ihmisten luovuus ja tietokoneiden kyky käsitellä suuria tietomassoja yhdistyvät kontrollin säilyessä ihmisellä. Laskennalliset menetelmät hyödyntävät monimuotoisia tietolähteitä ja päättelevät koneoppimisen keinoin, mitä käyttäjä todennäköisemmin haluaa ja tarvitsee. Tämän lisäksi käyttäjälle kerrotaan, miksi juuri tietyt tiedot on näytetty, ja annetaan hänelle mahdollisuus vaikuttaa näihin perusteisiin. Siten ihmiset voivat ohjata tiedon hakemista.
Lisätietoa tutkimushankkeesta (pdf)
Hankkeen verkkosivut

Kahden uuden strategisen tutkimusavauksen lisäksi Tekes on aiemmin päättänyt rahoittaa "Ihmisen varaosat" -tutkimushanketta, jota johtaa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisyksikkö BioMediTech.

Tekesin syksyn strategisten tutkimusavausten haku umpeutuu 13. syyskuuta 2013. Tekes tulee rahoittamaan kaiken kaikkiaan yhteensä kuusi isoa strategista tutkimusavausta.

Lue lisää

Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen lehdistötiedote 29.8.2013: "Tutkijat käynnistävät tietotyön vallankumouksen"

Lisätietoja

palvelujohtaja Ilona Lundström, Tekes
puh. 050 5577 678

johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes
puh. 050 5577 887

 

Eeva Landowski