Työryhmä selvittämään pienimuotoisen energiatuotannon edistämistä

18.12.2013
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän selvittämään pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä. Työryhmä tarkastelee pientuotannon roolia uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä. Se pohtii myös toimenpiteitä pientuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.1. – 30.11.2014.

Työryhmä arvioi työssään piensähköntuotannon potentiaalia Suomessa. Se selvittää myös uusiutuvan energian piensähköntuotannon ja verkkoon pääsyn mahdolliset esteet sekä tähän mennessä tehdyt toimenpiteet niiden poistamiseksi. Lisäksi työryhmä kartoittaa ja arvioi nykyiset taloudelliset kannustimet ja jo tehdyt toimenpiteet piensähköntuotannon edistämiseksi. 

Työryhmän jäsenet ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja Energiavirastosta. Tekesistä työryhmän pysyvänä asiantuntijana toimii ohjelmapäällikkö Pia Salokoski.
 

Lue lisää TEMin tiedotteesta

 

 

comments powered by Disqus