Hydrolinen liiketoiminnan Lean-malli älykkäisiin toimituksiin

Liideri-ohjelman projektissa luodaan uusi monistettavissa oleva kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin nojaava liiketoimintamalli, jossa hyödynnetään sekä toimittajaverkoston ja muiden sidosryhmien että omien työntekijöiden osaamista ja tietoja.

"Hydroline Oy on systemaattisesti edennyt strategiansa toteuttamisessa vaiheeseen, jossa yrityksen asiakassuhteet edellyttävät tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista toiminnan kasvattamista ja toimintafokuksen laajentamista kotimaan lisäksi myös ulkomailla", kertoo Hydroline Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laakkonen.

Johtamismallilla muutoksia toimintaan ja päätöksentekoon

CYLeanDER-hankkeella Hydroline saa käyttöönsä uuden monistettavissa olevan, kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin pohjaavan liiketoimintamallin sekä valitsemiensa toimitusverkkojen sovellettavissa olevan osaamisen ja tiedon. Projektissa käyttöönotettavilla johtamismalleilla sidosryhmien työorganisaatiot sitoutuvat toimimaan ja tekemään päätöksiä niin lähellä toimintapisteitä kuin mahdollista. Tämän mahdollistavat vastuun antaminen, avoin tiedon käytettävyys sekä kannustaminen ja palkitseminen yksilö- ja ryhmätasoilla.

CYLeanDER-hanke rikkoo perinteisen asiakas-toimittaja-kehitysprojektin rajat levittämällä kehitettävän osaamisen laajemmin verkostoonsa, myös Hydrolinen omiin toimittajiin. Näin päästään kokonaisuuksien hallintaan samalla välttäen ei-toivottu osaoptimointi.

Modernien asiakasyritysten yhtenä merkittävistä tarpeista on operoida toimittajien kanssa, jotka osaamisellaan kykenevät kattamaan yhä laajempia kokonaisuuksia paitsi tuotteista myös niihin liittyvistä palveluista kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Lean-teemasta kiinnostuneet kimppaan

"Hydroline on luvannut koota yhteen Liideri-ohjelman Lean-teemasta kiinnostuneet yritykset vaihtamaan pienemmässä porukassa ajatuksia omien hankkeidensa toteutuksesta. Tässä konkretisoituu ohjelman yksi keskeinen lisäarvo, yritysten keskinäinen vertaistuki", iloitsee ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen.

Hydroline Oy suunnittelee ja valmistaa kestäviä, vaativaan käyttöön tarkoitettuja hydraulisylinterejä. Yrityksen tavoitteena on kasvaa edelleen laajentamalla toimintaa maailmanlaajuisesti. Päätuotantolaitos sijaitsee Siilinjärvellä ja myyntikonttori Shanghaissa. Yhtiöllä on tuotantolaitos rakenteilla myös Puolaan.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Laakkonen, Hydroline Oy
Puh. (017) 265 7000
jukka.laakkonen (at) hydroline.fi

 

Tiina Lifländer