Hämeenkyrössä henkilöstö mukana talouden kehittämisessä

Hämeenkyrön kunta on toinen Liideri-ohjelmasta rahoituksen saanut kuntaorganisaatio. Käynnistyvä Tulevaisuus tehdään yhdessä -projekti hakee ratkaisua taloustilanteeseen henkilöstön osallistumisen avulla.

Hämeenkyrön kunta on toinen Liideri-ohjelmasta rahoituksen saanut kuntaorganisaatio. Käynnistyvä Tulevaisuus tehdään yhdessä -projekti on kunnanhallituksen 15.4.2013 hyväksymä ja kunnanjohtajan valmistelema kaksivuotinen hanke.

Tekesin rahoitus mahdollistaa tarvittavan asiantuntijatuen hankkimisen uudistustyön tueksi. Hämeenkyrön uutta toimintamallia tullaan esittelemään myös muille kunnille.

Hämeenkyrön projekti hakee ratkaisua taloustilanteeseen henkilöstön osallistumisen avulla. Henkilöstön kanssa uutta toimintatapaa on valmisteltu jo helmikuusta alkaen. Tarve uudelle toimintatavalle perustuu sekä menokasvun nopeaan rajoittamiseen että pysyvien taloudellisempien toimintatapojen aikaansaamiseen seuraavaan talousarvioon.

Osallistavalla johtamisella mahdollistetaan se, että koko organisaatiolla on mahdollisuus osallistua toiminnan uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tällä tavalla saadaan koko henkilöstön osaaminen ja ideointi käyttöön ja varmistetaan toimenpiteiden toteutuminen myös käytännössä.

Taloustilanteen ratkaiseminen nyt valitulla uudella tavalla poikkeaa selvästi rutiininomaisesta menettelystä, jolla saataisiin hetkellisiä mutta harvoin pitkävaikutteisia tuloksia. Rutiinimenettelyssä ei hyödynnetä henkilöstön potentiaalia, vaan pahimmillaan heikennetään työyhteisön toimintaa. Hämeenkyrön kunta joutuu karsimaan menojaan mutta painottaa johtamisen ja toimintojen uudistamisen kautta saatavia hyötyjä. Vaikka taloustilanne tulee vaatimaan jossain määrin myös kunnan toimintojen rajaamista ja supistamista, muutos kuitenkin tarjoaa uusia toimintamahdollisuuksia yrittäjille tai kolmannelle sektorille.

Lähde: Hämeenkyrön kunnan tiedote 29.4.2013

Lisätietoja

Hankkeesta: Anna Alasmaa, Tekes
anna.alasmaa (at) tekes.fi
puh. 029 50 36039

Ohjelmasta: Nuppu Rouhiainen, Tekes
nuppu.rouhiainen (at) tekes.fi
puh. 029 50 55949

www.tekes.fi/liideri

 

Maria Mustonen