Tutkimus: Tekesin tuki tehostaa selkeästi nuorten yritysten kasvua

Raportti osoittaa, että Tekesin tuki nuorille innovatiiviselle kasvuyrityksille on auttanut niitä kasvamaan tehokkaammin verrattuna samankaltaisiin, ilman tätä rahoitusta ja sparrausta toimiviin verrokkiyrityksiin.

Aalto-yliopiston pienyrittäjyyskeskus on koostanut Tekesin rahoittamien kasvuyritysten kehityksestä ja strategisista valinnoista raportin, jonka tiedot on kerätty vuosina 2008–2012. Raportissa verrattiin Tekesin Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksessa (NIY) mukana olleita yrityksiä valikoituihin vertailuryhmiin, jotka eivät saaneet NIY-rahoitusta. Lisäksi tarkasteltiin Vigo-yrityskiihdyttämöohjelmaan osallistuneita yrityksiä, joita Tekes rahoitti.

"Tutkimuksen osana tehdyissä haastatteluissa yritykset kiittivät sitä, että eurojen lisäksi Tekesin mukanaolo lisäsi toiminnan jämäkkyyttä ja tavoitteellisuutta. Erityisesti Vigo-ohjelman kasvuyritykset ovat hyötyneet kokeneiden eri alojen ammattilaisten tarjoamista neuvoista ja sparrauksesta", nuorista yrityksistä Tekesissä vastaava johtaja Jukka Häyrynen kertoo.

Moninkertaista kasvua

NIY-ohjelmasta poimittujen 33:n yrityksen kasvu oli seurantajaksolla selvästi voimakkaampaa kuin vertailuryhmässä. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 liikevaihdon keskiarvo kasvoi 316 000 eurosta 1 880 000 euroon, mikä oli viisinkertainen vertailuryhmään nähden.

Tutkimuksessa seurattiin mm. liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehittymistä, läpimurtoon vaikuttavia tekijöitä ja ns. gaselliyritysten osuutta. Sellaiseksi luokitellaan kasvuyritys, jolla on ollut kolme peräkkäistä yli 30 prosentin kasvujaksoa. Gasellien osuus NIY-yritysten joukossa oli 15 prosenttia, kun vertailuryhmässä se oli kaksi prosenttia.

Vuodesta 2006 vuoteen 2010 NIY-yritysten henkilöstömäärän keskiarvo kasvoi viidestä 17 henkilöön (230 %), kun vertailuryhmän vastaava luku oli 29 prosenttia.

Vigo-ohjelmassa mukana olleiden yritysten joukko kasvoi vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä yli 50:een. Kyselytutkimuksen perusteella Vigo-kiihdyttämöiden yritykset olivat onnistuneet keräämään jonkin verran enemmän sijoituksia kuin muut NIY-yritykset. Vaikka yritysjoukot olivat varsin samankaltaisia, Vigo-yritykset profiloituivat erityisesti vahvemman riskinoton ja ennakoivuuden suhteen. Lisäksi henkilöstön, johtotason henkilöiden ja neuvonantajaresurssien saatavuus oli kyselytutkimuksen mukaan Vigo-yrityksissä parempi.

Tuoreita esimerkkejä yrityksistä, joille Tekesin rahoitus ja palvelut sekä Vigo-ohjelma ovat tuoneet hyötyjä ovat RapidBlue Solutions, DealDash ja Powerkiss, joka myytiin yhdysvaltalaiselle Powermatille.

Lue raportti (pdf)

Lisätietoja

Jukka Häyrynen
Johtaja, nuoret yritykset
p. 029 50 55970
jukka.hayrynen(at)tekes.fi