Tutkimus: Nokian ideoiden kierrätys lisäsi talouden dynamiikkaa

Tekesin rahoittama Ideat kiertoon -palvelu on onnistunut, arvioi tuore tutkimus.

Tekes on rahoittanut aiemmin Innovation mill -nimellä tunnetun palvelun kautta yhteensä 74 startup-yritystä.

Ideat kiertoon -palvelussa suuryritysten kehittämiä ideoita on annettu uusien yritysten kehitettäväksi. Valtaosa uusista yrityksistä on syntynyt Nokiassa kehitettyjen ideoiden pohjalta, sillä yhteensä 70 yrityksistä on syntynyt Nokialla tai NSN:ssä syntyneistä ideoista.

Palvelun kautta syntyneitä yrityksiä ovat muun muassa Haltian Oy ja Nokia-taustainen PulseOn Oy.

Oulun yliopiston professorit Petri Ahokangas ja Veikko Seppänen arvioivat Tekesin ideat kiertoon -palvelun toimivuutta ja tuloksellisuutta.

"Palvelu on onnistunut ajoituksessa erittäin hyvin. Nokian vähentäessä t&k-työvoimaansa Suomessa, palvelu kyennyt tarjoamaan Nokiasta lähteneille osaajille mahdollisuuden perustaa yrityksen. Tämä tuo osaltaan uudenlaista dynamiikkaa Suomen talouteen", sanoo professori Petri Ahokangas.

Kehittämistä Ahokangas ja Seppänen näkivät kahdessa asiassa. Palvelusta puuttui arvioijien mukaan läpinäkyvyys, sillä aloittavat yrittäjät eivät saaneet pääsyä koko suuryhtiön ideapankkiin. Tämä vaikeutti ideoiden ja tarpeiden sovittamista.

Tämän lisäksi palvelu kannattaisi liittää arvioijien mukaan johonkin ekosysteemiin. Yritysten, tutkimuslaitosten, käyttäjien ja rahoittajien muodostama ekosysteemi ja kotimainen testialusta saattaisi auttaa tarpeiden määrittelyssä ja mahdollistaa suurempien kokonaisratkaisujen tarjoamisen asiakkaille kansainvälisillä markkinoilla.

Tekes on kehittämässä jatkoa Ideat kiertoon -palvelulle. Tekesille on avautumassa mahdollisuus välittää globaalien suuryritysten teknologia- ja osaamispaketteja suomalaisille pk-yrityksille monikansallisen Technology and Ecosystem Access Program eli TAP-konseptin kautta. TAP on Technology Reserve -yritys.

Tekesin toteuttama yrityskysely osoittaa selkeän tarpeen palvelulle. TAP:ia koskevaan kyselyyn vastasi 770 suomalaista pk-yritystä. Yrityksistä yli 500 nimesi kansainvälisen teknologiansiirron keskeiseksi hyödyksi pääsyn uusille markkinoille. Tärkeänä nähtiin pääsy suuryritysten ekosysteemeihin ja jakelukanaviin osana kansainvälistymispyrkimyksiä.

Marras-joulukuussa 2013 toteutetaan nopea kokeilu, jossa 30 edelläkävijäyrityksellä on mahdollisuus lähteä mukaan suuryritysten globaaleihin arvoverkkoihin.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Raine Hermans
puh. 029 50 55603


Josi Tikkanen