Tutkimuksesta tuli liiketoimintaa – TULI-ohjelmien arviointi

Ensimmäinen Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -ohjelma johti noin 100 uuden yrityksen perustamiseen. Seuraavan ohjelman aikana perustettiin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista yhteensä 135 yritystä ja ammattikorkeakouluista 52 yritystä.

Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -ohjelmat ovat olleet Tekesin keskeinen väline tehostaa julkisen tutkimuksen hyödyntämistä ja luoda pohjaa uudelle liiketoiminnalle sekä kasvuyrityksille. TULI-ohjelmilla tarkoitetaan kaikkia niitä aktivointi- ja rahoitustoimia, joilla on kaupallistettu tutkimuksen tuloksiin perustuvia liikeideoita tai innovaatioaihioita. Vuodesta 1993 lähtien asiaa edistettiin paikallisilla projekteilla, ja vuodesta 2002 lähtien TULI-ohjelmilla.

TULI-ohjelmien arvioinnin tavoitteena oli kartoittaa TULI-toiminnan onnistumista julkisen tutkimuksen kaupallistamisen edistäjänä vuodesta 1993 alkaen sekä tuottaa suosituksia. Arvioinnin toteuttivat inno Group ja Spinverse Oy kyselytutkimuksen, haastattelujen ja case-esimerkkien tarkastelun avulla.

Kaupallistamisen prosesseja ja rakenteita syntyi

TULI-ohjelmilla oli perustavaa laatua oleva rooli kaupallistamisen prosessien ja rakenteiden luomisessa sekä kehittämisessä tutkimusorganisaatioissa. Kaupallistamisen integroinnissa akateemiseen maailmaan oli kuitenkin haasteita. Kaupallistaminen ei vielä sisältynyt tutkimusorganisaatioiden johdon keskeisiin strategisiin tavoitteisiin eikä lisensointikaan ollut suoraviivaista toimintaa. TULI-ohjelmien rakenne ei myöskään kannustanut riittävästi yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.

TULI-arviointi antoi pähkinän purtavaksi; miten siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa kaupallistaminen on integroitu tutkimukseen ja sitä ohjaavat teollisuuden sekä loppukäyttäjien tarpeet.

Arviointi tuotti kolme läpileikkaavaa suositusta neljälle eri kohderyhmälle:

  • Kaupallistamiselle tulee asettaa selkeät strategiset tavoitteet ja mitata näiden toteutumista
  • Resurssit tulee kohdentaa kaupallisesti tuloksekkaille toimijoille kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi
  • Kaupallistamiseen tulee sitoutua pitkäjänteisesti ja kehittää kumppanuuksia yksityisen sektorin ja tutkimuskentän välille

Uudistettu tutkimusrahoitus

Tekes uudisti tutkimusrahoituksensa 2012. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa on nyt yksi uudistetun tutkimusrahoituksen kolmesta rahoitustyypistä. Siinä tutkimuksella tuotetaan tutkimusidean hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista, ja tutkimuksen rinnalla valmistellaan idean kaupallistamista uutena liiketoimintana.

Tutustu TULI-ohjelmien arviointi -julkaisuun

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Pekka Pesonen, Tekes
puh. 050 5577 804, pekka.pesonen (at) tekes.fi

Arviointiryhmän edustaja, seniorikonsultti Laura Juvonen, Spinverse Oy
puh. 040 589 6263, laura.juvonen (at) spinverse.com