Tuoreita tutkimuksia yritystukien tuottavuusvaikutuksista

Yritystukien vaikuttavuudesta tuottavuuden kasvuun on valmistunut kaksi tutkimusta. Tekesin teettämässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) rahoituksen tuottavuusvaikutuksia; työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä tutkimuksessa selvitettiin t&k-rahoituksen, työllistämistukien sekä investointitukien tuottavuusvaikutuksia.

T&k-tukien tuottavuusvaikutus suurin nuorissa yrityksissä

Juuri valmistuneessa selvityksessä konsultointiyhtiö Ramboll on tutkinut Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen vaikutusta yritysten tuottavuuteen ja uudistumiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2002–2008 rahoitusta saaneiden yritysten tilannetta 4-5 vuoden kuluttua siitä, kun yritys oli saanut Tekesin rahoitusta.

Tutkimuksessa Tekesin asiakkaiden tuottavuuskehitys on aluksi hitaampaa kuin vertailuryhmällä, mutta ohittaa verrokkien kehityksen 4-5 vuoden kuluttua rahoituksesta. Koska tutkimus ei ulotu tätä pidemmälle aikavälille, tutkimustietoa tarvittaisiin pidemmältä ajanjaksolta. T&k-investointien vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin, kun innovaatioita saadaan markkinoille. Nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitusta saaneiden yritysten tuottavuus oli parantunut eniten, mikä osoittaa, että tarkkaan valitun yritysjoukon liiketoiminnan kehittämisen rahoitus tutkimus- ja kehitystyön rinnalla tuottaa hyviä tuloksia.

Rambollin tutkimus oli osa Tekesin toiminnan vaikutusten säännöllistä arviointia. Tehtyjen tutkimusten perusteella Tekesin vaikuttavuus on erittäin hyvä. Suuri osa Tekesin rahoituksen vaikutuksista syntyy välillisinä vaikutuksina, kun tulokset, osaaminen ja osaajat siirtyvät organisaatiosta toiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt ETLAlla yritystukia laajemmin koskeneen tutkimuksen, jossa ETLA selvitti t&k-tukien lisäksi työllistämistukien ja investointitukien vaikutusta yksittäisten yritysten ja toimialojen tuottavuuteen. Tutkimuksessa ei selvitetty t&k-tukien välillisiä vaikutuksia.

Impact of Tekes activities on productivity and renewall (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätietoja

johtaja Hannu Kemppainen
Tekes
puh. 029 505 5818