Tulevaisuuden oppiminen rakennetaan yhdessä oppilaiden kanssa

Yritykset, tutkijat ja oppilaat kehittävät teknologioita hyödyntäviä uusia oppimisen keinoja Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa. Yhteistyöllä on saatu aikaan tuloksia: esimerkiksi matematiikkapeli alakoululaisille, uusia oppimissovelluksia suoraan vientiin ja innostuneita koululaisia.

Oppimisratkaisut-ohjelmassa yritykset, tutkimuslaitokset ja oppilaitokset muodostavat yhteisprojekteja, eli arvoverkkohankkeita, jotka yhdessä kehittävät tulevaisuuden oppimisen ratkaisuja. Tavoitteena on hyödyntää laajasti oppimispelien ja simulaatioiden mahdollisuuksia.

Tuotekehitys oppilaiden kanssa on johtanut sellaisten oppimista tukevien pelien syntymiseen, joille on heti kysyntää myös kansainvälisesti. Kun tuotekehitykseen yhdistetään vielä pedagoginen näkemys, ratkaisut helpottavat opettajan työtä. Ennen kaikkea syntyy oppimistuloksia, kun uudet keksinnöt motivoivat koululaisia oppimaan.

– Tuotekehityksemme ja -lanseerauksemme kannalta lapsilta, opettajilta ja tutkijoilta saatu palaute on ollut korvaamatonta. Se, että 10monkeys-matematiikkapelimme saatiin lanseerattua, on yhteistyön tulos, toteaa oppimissovellusten kehittämiseen keskittyneen 10monkeys-yrityksen toimitusjohtaja Katri Björklund. – Yhteistyö koulujen kanssa piti kirkaana mielessä sen, miksi näitä sovelluksia loppujen lopuksi tehdään: oppilaita varten.

Uudet oppimisratkaisut ovat potentiaalisia vientituotteita

Yhteistyössä Finpron kanssa Oppimisratkaisut-ohjelma auttaa tekemään suomalaisista oppimisratkaisuista kansainvälisille markkinoille sopivia. Ohjelman loppukaudella Tekes haluaa painottaa yritysten kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö vahvistuu National Science Foundationin, Suomen Akatemian ja Tekesin yhteisrahoituksella. Lisäksi yhteistyössä Finpron kanssa koulutetaan suomalaisia oppimisratkaisuihin keskittyneitä yrityksiä testaamaan ja kehittämään liiketoimintaansa valituilla kohdemarkkinoilla.

– Muuvit-liikuntapeli kehitettiin suoraan monikieliseen ja -kulttuuriseen ympäristöön, Muuvitin kehittäjissä toimiva yrittäjä Juha Villanen kertoo. – Suomi-brändi on hyvä ovenavaaja, mutta se ei kanna yksin. Maailmalle pääsyyn tarvitaan erittäin hyvät verkostot, rankkaa yksinkertaistamista ja rahaa.

Tähän mennessä Oppimisratkaisut-ohjelmassa on käynnistetty 9 arvoverkkohanketta. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 26 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitus on 14 miljoonaa. Seuraava määräaika ohjelman yhteisprojektien eli arvoverkkohankkeiden rahoitushakemuksille päättyy 29.3.2013. Oppimisratkaisut-ohjelman keskeiset yhteistyökumppanit ovat OKM, Opetushallitus, Kuntaliitto ja Finpro.

Lisätietoja

Oppimisratkaisut-ohjelma

Ohjelmapäällikkö Pekka Ollikainen
puh. 050 5577 758, pekka.ollikainen (at) tekes.fi

Yksikön johtaja Eero Silvennoinen
puh. 050 5577 813, eero.silvennoinen (at) tekes.fi