Tuhkasta ja savesta nousee uusi bisnes

Suuryhtiö Neste Oil ja startup yritys Ekolite kehittävät molemmat Tekesin Green Growth -ohjelmassa uutta liiketoimintaa tuotannossa syntyvästä jätteestä. Lisäksi uudet menetelmät säästävät resursseja ja ympäristöä.

Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa syntyy vuodessa noin 20 000 tonnia jätettä, joka on käytännössä fosfaattipitoista savea.

"Uuttamalla jätteestä öljyä siitä saadaan hyödynnettyä 30–40 prosenttia. Tämä öljy sopii erinomaisesti valmistamiimme biopolttoaineisiin ja fosforia voidaan puolestaan käyttää lannoitteissa", kertoi Neste Oilin Blanka Toukoniitty Tekesin Green Growth -ohjelman vuosiseminaarissa.

Nykyisestä jätemäärästä syntyvän öljyn arvo on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Kehitystyön myötä lisätuottoa voi tulla myös muista jätettä hyödyntävistä liiketoimintamahdollisuuksista.

"Uuttaminen on kallista, joten tarvitsemme paljon jätettä, että toiminta saadaan kannattavaksi. Lisäksi toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittäminen vie aikaa. Jos löydämme pian sopivat yhteistyökumppanit, voidaan tuotantoon päästä vuoden kuluttua", Toukoniitty arvioi.

Vuonna 2009 perustettu Ekolite materiaaliteknologiaan erikoistunut yritys, joka kehittää edistyksellisiä komposiittimateriaaleja muiden jätteistä. Green Growth -ohjelmaan Ekolite osallistuu osana Ekokem-Palvelut Oy:n vetämää hanketta, jossa kehitetään uusia prosesseja tuhkan käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on luoda toimiva ekosysteemi tuhkan ja kuonan tuottajien, käsittelijöiden ja loppukäyttäjien välille.

Kestävä kasvu vie pk-yritykset maailmalle

Green Growth -ohjelma käynnistyi kaksi vuotta sitten. Ohjelman pääpaino on alussa ollut tutkimustiedon ja strategisen osaamisen kehittämisessä.

"Ohjelman toiminnan jalkauttaminen yrityksiin on nyt tärkeää. Samalla meidän on katsottava hieman kauemmas ja tuettava yritysten kansainvälistymistä. Ohjelmassa on isoja yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti, mutta myös pienet yritykset on saatava maailmalle", sanoo ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Risto Talja Metsosta.

"Liiketoiminta luodaan kotimarkkinoilla, mutta suunta on kuitenkin kohti kansainvälisiä kasvumarkkinoita. Resurssitehokkuus ja ympäristöongelmat ovat globaaleja asioita, ja suurin tarve näille uusille ratkaisuille on Intian ja Kiinan räjähdysmäisesti kasvavilla markkinoilla", painottaa ohjelman päällikkö Tuomo Suortti Tekesistä.

Käytännön yhteistyö intialaisten yritysten kanssa käynnistettiin viime syksynä. Suomessa Green Growth -ohjelma on kahdessa vuodessa noussut merkittäväksi tekijäksi vihreän kasvun verkoston ja ekosysteemin kehittämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhdessä aloitettu Lupaus-prosessi ja kesällä 2012 järjestetty GG Summit -tilaisuus ovat luoneet uutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja konkretisoineet tavoitteita.

"Kestävän talouden liiketoiminnasta kasvua etsivien yritysten on tärkeää olla mukana verkostossamme. Pystymme tarjoamaan uusia kumppanuuksia ja tutkimustietoa, jota yrityksillä ei vielä ole", toteaa ohjelman koordinaattori Sari Laitinen Spinversestä.

Lisätietoja

Green Growth -ohjelma

Tuomo Suortti
puh. 029 50 55855, tuomo.suortti (at) tekes.fi

Sari Laitinen
puh. 044 355 4319, sari.laitinen (at) spinverse.com