Sähköisen viestinnän edistäjän palkinto Tekesin Trial-ohjelmalle

16.12.2013

Viestintäviraston Radiotaajuuspäivässä jaettiin perjantaina 13.12. Sähköisen viestinnän edistäjän tunnustus vuodelle 2013. Palkinto myönnettiin Trial - Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö -ohjelmalle, jonka päämäärä on lisätä taajuuksien tehokasta ja joustavaa käyttöä. Palkinnon lunasti ohjelmapäällikkö Katja Ahola.

Trial-ohjelma on tällä hetkellä merkittävin suomalainen radiotekniikkaan liittyvä kansainvälisen tason tutkimusohjelma, ja se on ansioitunut erityisesti älykkäiden radiojärjestelmien ja algoritmien tutkimuksessa. Ohjelman keskeinen tavoite on varmistaa Suomen asema älykkään verkkoteknologian kehityksen eturintamassa ja kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä.

Viestintäviraston mielestä hanke on onnistunut tavoitteessaan hyvin - tutkimusprojekteissa saatuja tuloksia on käytetty aktiivisesti Suomen kantojen ja näkemysten edistämiseen niin eurooppalaisessa kuin maailmanlaajuisessakin sääntelytyössä. Projektien edustajat ovat yhdessä Viestintäviraston kanssa tehneet aktiivista työtä muun muassa CEPTin ja ITU-R:n työryhmissä.

Kognitiivinen radio on älykäs radioteknologia, joka osaa havainnoida ympäristöään ja pystyy mukautumaan siihen. Näiden ominaisuuksien avulla voidaan joustavasti ja tehokkaasti hyödyntää niitä taajuuksia, jotka eivät ole tietyllä hetkellä ja tietyssä paikassa muiden radioverkkojen käytössä. Kognitiivinen radio käyttää kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta tai radioverkkoa langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi, ja tällä tavoin taajuuksien kokonaiskäyttö tehostuu, koska monien taajuusalueiden kuormitus on hetkellisesti ja paikallisesti melko vähäistä. Teknologia tuo alan nykyisille ja uusille toimijoille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Trialin alaiset tutkimusprojektit edistävät niin oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yritysten kuin julkishallinnon toimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2011 ja päättyy vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Katja Ahola, Tekes, p. 029 50 55815

Eero Lukin
Kuva: Susanna Lehto

comments powered by Disqus