TIVIT muuttaa nimensä DIGILE Oy:ksi

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy uudistuu ja vaihtaa nimeään. DIGILE Oy vauhdittaa suomalaisia digitaalisia palveluja entistä kunnianhimoisemmalla otteella.

Digitaalisuus ei ole enää ICT-teollisuuden yksinoikeus, vaan oleellinen osa kaikkea kehittyvää liiketoimintaa ja yhteiskunnan palveluja. Digitaalisuus mahdollistaa nykyistä ketterämmän tavan synnyttää uutta liiketoimintaa kaikilla toimialoilla ja esim. rahoitus- ja kaupan ala sekä peliteollisuus ovatkin jo mukana DIGILE:n ohjelmissa, joita Tekes rahoittaa.

"Digitaaliset palvelut ovat internet-talouden kasvun moottori ja arvo loppuasiakkaalle, kuluttajalle tai yritykselle toimitetaan niiden kautta. Tämä kehitys vain kiihtyy ja kasvava markkina kiinnostaa laajenevaa joukkoa suomalaisia toimijoita. Meidän täytyy kyetä skaalaamaan osaaminen palvelemaan tätä laajenevaa joukkoa ja digitaalisista palveluista on tehtävä vientiala korvaamaan teollisen viennin supistumista", DIGILE:n toimitusjohtaja Reijo Paajanen sanoo.

Lue lisää


Kaj Nordgren