Terveyspelit odottavat vielä ostajaa

Viihdepelit tarjoavat terveyspeleille kovan vastuksen eikä julkinen rahoitus ole toistaiseksi luonut pohjaa alan kehitykselle.

Pelialan kattojärjestö Neogames teki Sitran toimeksiannosta selvityksen terveys- ja hyvinvointipelien eri markkina-alueiden tilasta ja erityispiirteistä Suomessa. Julkisen sektorin markkinoiden hajanaisuus ja pitkäjänteisten julkisten investointien puute tunnistetaan selvityksessä suurimmiksi esteiksi vasta kehittyvillä, mutta houkuttelevilla terveyspelien markkinoilla. Terveyspelit ovat myös kovassa kilpailussa yleisöstä viihdepelien kanssa.

"Pelit ja pelillisyys on jo tunnistettu keskeiseksi osaksi Suomen digitaalista taloutta. Suomessa on valtavasti pelillisyyden osaamista, jota terveyden ja hyvinvoinnin toimialoilla tulisi hyödyntää. Terveyspelien markkinat ovat kuitenkin erilaiset kuin viihdepeleillä, ja haluamme lisätä ymmärrystä alasta, jossa suuryritykset odottavat vielä perustajiaan", Sitran Antti Kivelä kertoo.

Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia niin peliyrityksille, urheilu- ja lääketeollisuuden laitevalmistajille kuin julkishallinnon eri tasoille markkinoillepääsyn esteiden purkamiseksi.

Lue lisää

Kuva: Sitra

Kaj Nordgren