Tekesin uusi ohjelma auttaa yrityksiä kehittämään fiiliksestä fyrkkaa

Uuteen liiketoimintaan ja kasvuun tähtäävien innovaatioiden kehittämistä rahoittava teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on perinteisesti yhdistetty teknologiaan ja tietoon. Nyt Tekes tuo näiden rinnalle kolmannen t-sanan – tunteen.

Bisnekseen Teknologian ja Tiedon rinnalle kolmas T – Tunne:

"Tunne on aina ollut osa bisnestä. Tunteen tietoinen ja systemaattinen hyödyntäminen innovaatioiden ja kasvun lähteenä on kuitenkin ollut Suomessa vähäistä. Sitä ei mielletä yrityksen strategiseksi kilpailukykytekijäksi samaan tapaan kuin esimerkiksi teknologiaa", sanoo Tekesin uuden Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö Minna Suutari.

Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma haluaa nostaa tunteen ja asiakkaan sitä kautta kokeman lisäarvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi teknologian ja osaamisen rinnalle. Ohjelma haastaa yritykset tarkastelemaan liiketoimintaansa ja arvoketjuaan asiakaslähtöisesti ja etsimään uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita.

"Nykymaailmassa pelkkä hinta tai tuotteen yksityiskohtien luetteleminen ei enää riitä tuomaan kilpailuetua – asiakas maksaa mieluummin erilaisista hyödyistä ja huolien poisottamisesta: esimerkiksi ajan ja muiden resurssien säästöstä, toimintavarmuudesta tai vastuullisuudesta. Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma kannustaa yrityksiä yhdistämään tunnetta, tietoa ja muita aineettomia tekijöitä oivaltavilla tavoilla ja luomaan sitä kautta uutta asiakasarvoa ja kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla", jatkaa Suutari.

Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman asiakkaita ovat sekä kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat pk-yritykset että ne suuret edelläkävijäyritykset, jotka ovat jo nostaneet aineettomuudesta nousevan kilpailuedun strategiansa keskiöön.

"Emme siis etsi mielikuvamarkkinointia vaan nimenomaan kunnianhimoista ja rohkeaa strategista uudistumista aineettomuuden avulla", korostaa Suutari.

Ohjelma käynnistyy marraskuussa 2012 ja kestää vuoden 2018 loppuun. Sen suunniteltu kokonaislaajuus on noin 100 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet. Tunteen ja asiakaskokemuksen lisäksi ohjelma haluaa edistää yritysten kaikkien aineettomien tuotannontekijöiden, kuten brändin, maineen ja tietopääoman parempaa hyödyntämistä.

"Suomi on maailman kärjessä aineettoman pääoman tasolla mitattuna, muttei pysty muuntamaan sitä rahaksi yhtä tehokkaasti kuin muut kärkimaat. Tunteeseen, kokemukseen ja muihin aineettomiin tekijöihin liittyykin Suomessa valtavasti hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Meidän tulee kyetä hyödyntämään niitä nykyistä paremmin, jotta voimme luoda korkean jalostusarvon tuotteita ja palveluita. Tämän muutoksen ymmärtäminen on Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman keskeinen tavoite", toteaa ohjelmasta vastaava johtaja Tiina Tanninen-Ahonen.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Minna Suutari
p. 050 5577 830
minna.suutari (at) tekes.fi

Palveluinnovaatiot-yksikön johtaja Tiina Tanninen-Ahonen
p. 050 5577 894
tiina.tanninen-ahonen (at) tekes.fi

www.tekes.fi/fiilis