Tekesin toimenpiteillä luodaan mobiilialalle uusia työpaikkoja

Ilmoitus Renesasin toiminnan lopettamisesta Suomessa ja yli 800 henkilön työn loppumisesta oli huono uutinen. Aiomme olla mukana luomassa mobiilialalle uusia työpaikkoja, synnyttämässä uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja tukemassa rakennemuutosta.

Tekes tarjoaa ratkaisuja sekä meneillään olevien ohjelmien keinoin sekä ehdottamalla uusia toimenpiteitä.

Digitaalisuus on jo vahvasti Tekesin roadmapilla. Meneillään olevien ohjelmien (esimerkiksi Skene, PK.NET, Ubicom, Trial, BioIT) kautta voimme rahoittaa mobiilialan tutkimusta, yritystoimintaa ja uuden liiketoiminnan käynnistämistä.

Lisäksi ICT 2015 -työryhmän laatiman ohjelman mukaisia hankkeita on käynnistetty. Niitä voidaan laajentaa ja vauhdittaa.

Yhtenä uutena mahdollisuutena näemme tutkimusohjelman käynnistämisen seuraavan sukupolven 5G-mobiiliteknologian kehittämiseen. Ohjelmaan voisi sisältyä tutkimuksen lisäksi yrityskiihdyttämö sovellusten kaupallistamiseksi sekä 5G-teknologiaa soveltavien yritysten kasvuohjelma. Toimenpiteellä varmistettaisiin Suomen pysyminen radioteknologian kärjessä maailmassa.

Yritysten kasvumahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa on kannustettava kaikin keinoin. Pk-sektorin kysyntä Tekesin innovaatiorahoitukselle on pysynyt korkeana koko alkuvuoden. Kasvuhaluisten ja -kykyisten yritysten vauhtia kansainvälisille markkinoille voidaan kiihdyttää täsmäkannustein ja näin luoda nopeasti uusia työpaikkoja.

Tekesin toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin pääjohtaja Pekka Soinin blogikirjoituksessa.

Pekka Soini
Pääjohtaja
Tekes