Tekesin rahoitustiedot nyt entistä helpommassa muodossa

Tekesin rahoitustietoja voi etsiä entistä helpommin avoimen tietoaineiston sovelluksista. Sovellusten kautta löytyvät nyt uusimmat eli vuosien 2010-2012 rahoitustiedot.

Tekes tarjoaa kolme erilaista hakusovellusta:

Tekesin maksama rahoitus, Tekesin myöntämä rahoitus sekä julkisen tutkimuksen ja Tekesin ohjelmiin kuuluvat yritysprojektit.

Myönnetty rahoitus kertoo päätöshetken tilanteen eli sen kuinka paljon projektille voidaan maksaa enintään rahoitusta. Maksettu rahoitus kertoo kuinka paljon organisaation tilille on maksettu rahaa kyseisenä vuonna. Myönnöt ja maksut voivat kertyä useammasta käynnissä olevasta projektista. Tekesin maksetun ja myönnetyn rahoituksen tietoaineistoista voi hakea tietoja vuosilta 2010-2012.

Uudet hakupalvelut ovat käytössä 1.7.2013 alkaen.

Lisätietoa

Avoin tietoaineisto -portaali

Rahoitusjohtajat Kristiina Laurila ja Jussi Kivikoski

Maakuntiin suuntautuvasta rahoituksesta saa lisätietoa esimerkiksi ELY-keskuksista.