Tekesin rahoituksessa sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeisiin ei ole epäselvyyksiä

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tutkinut valtionavustusten käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Yhtenä kohteena VTV kritisoi aiheetta Tekesin rahoitusta terveydenhuollon FinnWell-ohjelman kehityshankkeisiin.

"Toisin kuin VTV väittää, Tekesin rahoitukseen sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeisiin ei liity epäselvyyksiä. Tekesin myöntämä tutkimus- ja kehitysrahoitus on Suomen lainsäädännön ja Euroopan komission säädösten mukaista. Hankintalaista VTV:llä on eri käsitys kuin lain valmistelijoilla, asiantuntijoilla ja Tekesillä", rahoitusjohtaja Esa Panula-Ontto Tekesistä sanoo.

"Yhteiskunnallisen vastuunsa ja roolinsa mukaisesti Tekes on kannustanut kuntia ja yrityksiä kehittämään terveydenhuollon tuotteita, palveluja ja tietojärjestelmiä. Rahoituksellaan Tekes on jakanut kuntien ja yritysten ottamaa riskiä", hän kertoo.

Tekesin rahoituksesta FinnWell-ohjelmaan 10 miljoonaa euroa kohdistui VTV:n tarkastelemiin julkisen sektorin kehittämishankkeisiin. Muutamista projekteista Tekes on perinyt pieniä summia takaisin, kun kustannukset eivät ole liittyneet tutkimus- ja kehitystyöhön.

Kaikkiaan Tekes rahoitti FinnWell-ohjelman tutkimus- ja kehitysprojekteja 92 miljoonalla eurolla. Tuloksia on syntynyt, joten riskin ottaminen kannatti. Ohjelmaan osallistuneiden pk-yritysten liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2004.

Tekesin rahoitus ei yksin riitä valtakunnallisten vaikutusten saavuttamiseen

"VTV on oikeassa todetessaan, että pelkällä Tekesin rahoituksella ei päästä systeemi- ja järjestelmätason muutoksiin sosiaali- ja terveysalalla. Tämä asia tuli esiin jo FinnWell-ohjelman väliarvioinnissa vuonna 2007, minkä vuoksi Tekes lopetti julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen FinnWell-ohjelmassa", Panula-Ontto sanoo.

VTV:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeiden tulokset ovat jääneet alueellisiksi.

"Tämä on oikea huomio. Teimme itse saman havainnon jo neljä vuotta sitten. Valtakunnallisesti vaikuttaviin tuloksiin tarvitaan mukaan kaikki keskeiset toimijat. Tämän vuoksi Tekes on siitä lähtien toteuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutoksiin tähtäävää uutta ohjelmaa tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja alan toimijoiden kanssa", Panula-Ontto toteaa.

Tekes perehtyy VTV:n raporttiin ja selvittää, antaako se aihetta muihin toimiin. Tekes käynnisti muun muassa hankevalvonnan ulkopuolisen arvioinnin viime vuonna.

Tekesin FinnWell-ohjelma sysäsi terveydenhoitojärjestelmää uudistumaan

Lisätietoja

rahoitusjohtaja Esa Panula-Ontto
puh. 050 5577 853 ja

toimialajohtaja Pia Harju-Autti
puh. 050 5577 823

etunimi.sukunimi (at) tekes.fi