Pekka Soini: Hyvinvointipalvelujen ylläpito vaatii elinkeinoelämää uudistavia innovaatioita

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kannusti yrityksiä uudistumaan rohkeasti ”Elinvoimaisia unelmia — Suuria innovaatioita” -tapahtumassa 4.12. Helsingissä. Innovaatiot ovat voima, joka vie yrityksiä ja talouselämää eteenpäin. Vain toimiva talous tuottaa verotuloja, jotka mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ylläpitämisen. Soini korostaa saumatonta yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken, mikä merkitsee aktiivista jakamista ja asennemuutosta erityisesti kuntasektorilla.

”Tekesillä on tarjota sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen innovaatiotoiminnan vankkaa osaamista. Kannustamme riskinottoon ja uudistumiseen ja voimme olla yritysten tukena kriittisessä vaiheessa uusien innovaatioiden tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja markkinoille tulossa. Me voimme mahdollistaa uusien rohkeiden unelmien toteuttamisen. Tekesin rahoittamissa projekteissa ja ohjelmissa luodaan ratkaisuja ihmisten hyvinvointiin. Suomen hyvinvointi on riippuvainen menestyksestämme elinkeinoelämässä”, sanoo Soini.

Terveysala talouden kasvumoottoriksi

Myös sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki korosti terveydenhuollon merkitystä Suomen kansantaloudelle: ”Tavoitteenamme on luoda vahva ja kestävä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmä, joka ei synny ilman saumatonta ja vuorovaikutteista toimintaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Minulla on unelma terveysalasta talouden kasvumoottorina. Tämä on mahdollista luomalla hyvä perusta elinvoimaiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.”

Terveyden trendeistä liiketoimintaa

Kansainvälistä väriä tapahtumaan toi life science -alan liikkeenjohdon konsultti Dorman Followwill. Hän esitteli terveyden ja hyvinvoinnin megatrendejä, joita tunnistamalla voidaan luoda asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita myös terveyden ja hyvinvoinnin sektoreilla: ”Merkittävä trendi on ihmisten terveyskäyttäytymisen muutos. Ihmiset ovat yhä valmiimpia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja vaikuttamaan siihen. He osallistuvat vuorovaikutteisesti omaan hoitokokemukseensa ja etsivät aktiivisesti tietoa.”

Tekesiltä vetoapua uusille liikeideoille

Päivän talkshow-osuudessa pohdittiin, miten löytää ideoista ja unelmista ne, jotka vievät kansantaloutta eteenpäin. Monipuolisen tapahtuman osallistujilla oli mahdollisuus sopia kahdenkeskisiä tapaamisia Tekesin edustajien kanssa omien liiketoimintamahdollisuuksiensa kartoittamiseksi. Demoalueella esittäytyi liki parikymmentä Tekesin asiakasta, jotka ovat jo luoneet markkinoille tulleita tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätietoja

Viestintäpäällikkö Pia Mörk, Tekes
puh. 050 557 7713
pia.mork(at)tekes.fi

Tapahtuman ohjelma ja keynote-puheenvuorojen videot

Twitter: #elvi2013

Tekesin Elinvoimaisia unelmia — Suuria innovaatioita -tapahtumaan osallistui Helsingin Messukeskuksessa 4.12. noin 400 yritysten, julkishallinnon, päätöksenteon ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Tilaisuudessa ideoitiin uusia, innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin aloille odottamattomistakin näkökulmista.

Tekesin Elinvoimainen ihminen -painopiste vauhdittaa yksilölliseen terveyteen ja hyvinvointiin, digitaaliseen terveystietoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin, elinikäiseen oppimiseen, elämykselliseen vapaa-aikaan ja työorganisaatioiden kehittämiseen liittyviä innovaatioita.

Teksti: SST Viestintä
Kuvat: Susanna Lehto