Tekesille uusia ehdotuksia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa, kasvua ja hyvinvointia. 17.1.2013 julkistettu ICT 2015 -työryhmän raportti ’21 polkua Kitkattomaan Suomeen’ esittää toimenpiteitä myös Tekesille.

Pekka Ala-Pietilän vetämän työryhmän mukaan Suomen on nopeasti hyödynnettävä digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Tarvitsemme lisää sekä ICT- että muiden toimialojen yrityksiä ja julkista sektoria, jotka parantavat tuotteitaan ja palvelujaan ICT:n avulla.

ICT 2015 -työryhmä tunnisti kehittämiskohteita infrastruktuurissa, osaamisessa, rahoituksessa ja toimintatavoissa. Tekesin osalta työryhmä esittää osaamista kehittävää ja uutta liiketoimintaa luovaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa sekä aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoitustoiminnan vahvistamista.

Tekesillä merkittävä rooli toteuttajana

"Raportissa esitetyt toimenpiteet sopivat hyvin Tekesin toimintaan ja niillä voidaan uudistaa merkittävästi Suomen elinkeinoelämää. Tekes on jo käynnistänyt työryhmän työn perusteella yritysten verkkoliiketoiminnan kehittämiseen PK.NET – Vauhtia bisnekseen verkosta -kampanjan. Lisäksi jo kolme vuotta toiminut Innovation Mill tukee ICT-sektorin uudistumista ja uusien yritysten syntymistä. Tekes ryhtyy välittömästi valmistelemaan työryhmän esittämiä uusia toimintoja ja hyödynnämme toteutuksessa jo käynnissä olevia hankkeita, kuten esimerkiksi Skene-peliohjelmaa ja alkaville mobiiliyrityksille suunnattua Tempo-hanketta", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Työryhmä esittää, että Tekesin organisoimana käynnistetään kymmenen vuoden tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT 2023, joka kokoaa yhteen yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset ja rahoittajat. Ohjelma muodostuu kärkihankkeista, joilla kehitetään alan osaamista ja luodaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaa uutta liiketoimintaa. Ohjelman painotuksia päivitetään vuosittain.

Tutkimuksen osalta rahoittajina toimivat Tekes ja Suomen Akatemia. Tutkimusrahoituksen lisäksi Tekes tarjoaa yrityksille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta sekä Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten (NIY) rahoitusta.

Työryhmä esittää lisäksi Tekesille rahoitusohjelmaa kattamaan aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoitustarpeita. Ehdotus tukee jo aiemmin tehtyä päätöstä siirtää siemen- ja aikaisen vaiheen pääomarahoitustoiminta Finnveralta Tekesiin.

Raportti korostaa myös digitaalisen liiketoiminnan nopeita ja ketteriä toimintatapoja. Tekes on jo ottanut käyttöön päätöksenteon nopeutta korostavia ketteriä rahoitusmuotoja sekä on työ- ja elinkeinoministeriön muiden toimijoiden kanssa käynnistänyt Kasvuväylä-palvelun, jossa julkisen sektorin toimijat yhdessä vastaavat kasvavien yritysten kansainvälistymistarpeisiin.

Lue lisää ja katso videotallenne julkistustilaisuudesta

21 polkua Kitkattomaan Suomeen (pdf)

Lisätietoja

Kari Tilli
toimialajohtaja
p. 029 50 55850

Pekka Soini
pääjohtaja
p. 029 50 55700

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tekes.fi

Kaj Nordgren