Tekesille hyvä arvio kansainvälisiltä asiantuntijoilta

Kansainvälisten arvioitsijoiden mielestä Tekes on onnistunut toiminnassaan hyvin ja on kansainvälisessä vertailussa yksi maailman johtavista innovaatiorahoittajista. Arvioitsijat esittävät muutamia kehittämiskohteita, joilla toimintaa voidaan vielä parantaa.

"Kansainvälisten asiantuntijoiden arvio Tekesistä on todella hyvä. Raportissa he käyvät perusteellisesti läpi Tekesin olemassaolon oikeutuksen ja tarpeen. Arvioitsijoiden mukaan Tekes on toiminut hyvin ja saanut vaikutuksia aikaan", Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara kommentoi raportin pääviestiä.

Hollantilaisen Geert van der Veenin johtaman arviointiryhmän mukaan Tekes on toiminut tehokkaasti ja vaikuttanut toimenpiteillään siihen, että tutkimus- ja kehitystoiminta on lisääntynyt ja yhteistyö on vahvistunut yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Tämä on luonut osaamista ja kyvykkyyksiä, jotka parantavat suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Maailman muutoksiin Tekes on reagoinut uudistamalla strategiansa, joka vastaa arvioitsijoiden mukaan hyvin erityisesti elinkeinojen rakennemuutoksen haasteisiin ja uusien ja kasvuyritysten tarpeisiin.

Raportti sisältää kymmenkunta suositusta asioista, joissa Tekes voi parantaa toimintaansa. Tärkeimpiä ovat kansainvälistymisen tuen vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen kumppaniorganisaatioiden kanssa ja Tekesin aktiivisempi osallistuminen julkiseen keskusteluun.

"On helppo yhtyä arvioitsijoiden suositukseen. Ne ovat hyvin linjassa itse tekemämme arvioinnin kanssa. Ryhdymme omassa muutosohjelmassamme välittömästi työstämään suosituksia eteenpäin käytännön toimenpiteiksi. Esimerkiksi rahoitushakemusten käsittelyssä pyrimme ripeämpään toimintaan prosessin sähköistämisellä ja yksinkertaistamisella", Saarnivaara sanoo.

Arvioitsijoiden kokoaman asiakaspalautteen mukaan lähes kaikki asiakkaat pitävät Tekesin prosessien ja henkilöstön laatua erittäin korkeana ja katsovat projektien rahoituksen vastaavan heidän tarpeitaan.

"Olemme Tekesissä erittäin iloisia Tekesin kansainvälisestä arvostuksesta ja arvioinnin hyvästä palautteesta. Voin hyvillä mielin jättää osaavan ja toimivan organisaation seuraajalleni Pekka Soinille", syyskuun alusta eläkkeelle siirtyvä Veli-Pekka Saarnivaara sanoo.

Arvioinnin teki kansainvälinen Technopolis-konserni työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta

Tekesin strategiana on luoda kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Tekes rahoittaa edelläkävijyyttä tavoittelevien organisaatioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja ja hakee rahoitettaviksi vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä kohteita.

Evaluation of Tekes (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriön lehdistötiedote