Tekesillä merkittävä vaikutus innovaatioihin

Tekes on ollut rahoittamassa yli 60 prosenttia suomalaisista yleisesti tunnetuista innovaatioista. Näistä 80 prosentissa Tekesin rooli on ollut merkittävä.

Innovaatio on uusi tuote, palvelu tai toimintatapa, joka tuottaa taloudellista tai yhteiskunnallista hyötyä. VTT:n laatima selvitys osoittaa, että Tekesillä on ollut merkittävä rooli erityisesti uutuusarvoltaan suurien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien uusien innovaatioiden synnyssä. Usein tällaisten haasteellisten innovaatioiden syntyyn liittyvä kehitystyö vaatii myös pitkän ajan.

"Innovaatioiden syntyminen on tässä ajassa erityisen tärkeää, sillä ne takaavat Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen myös tulevaisuudessa", kertoo Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara.

SfinPact-raportti perustuu noin 5 000 suomalaisen innovaation Sfinno-tietokantaan. Tarkastellut innovaatiot olivat vuosilta 1985–2007.

VTT:n keräämä Sfinno on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatiotietokanta, joka mahdollistaa suomalaisen innovaatiotoiminnan ja -politiikan tutkimisen vuosikymmenten ajalta. Tulokset perustuvat edustavaan otokseen, jossa lähes tuhat innovaatioiden toteuttajaa vastasi kyselyyn.

"Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen läpinäkyvä tarkastelu ovat tärkeä osa Tekesin vastuullisuutta. On tärkeää, että suomalaiset tietävät, mitä Tekes tekee ja mitkä ovat sen toiminnan vaikutukset", sanoo Veli-Pekka Saarnivaara.

Raportti avaa innovaatiotarinoita peleistä bioetanoliin

Selvityksen mukaan Tekesillä on ollut merkittävä rooli rahoituksen lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoijana sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten verkottajana. Tekes on vaikuttanut kokonaisten toimialojen, kuten esimerkiksi terveyteen liittyvien biomateriaalien tai pelialan, kehitykseen.

Tekesin roolien lisäksi raportissa pureudutaan seitsemän toimialan kehityksen ja innovaatioiden kuvaamiseen. Siinä esitellään myös monien menestyneiden innovaatioiden tarinat. Sellaisia ovat mm. Rovion Angry Birds, Raision Benecol, St1:n bioetanoli ja Polar Electron rannetietokoneet.

Raportin yhteydessä Tekes julkisti myös Vaikutusten valtatie -sivuston, joka kuvaa havainnollisesti suomalaisen innovaatiokentän, yhteiskunnallisten muutosten ja Tekesin ohjelmien yhteyttä 1980-luvulta tähän päivään. Sivuston on toteuttanut Flo Apps Oy.

Tekes Review 289/2012: Funder, activator, networker, investor

Vaikutusten valtatie (toimii parhaiten Firefoxilla)

Lisätietoja

Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara
Tekes

Yksikön johtaja Raine Hermans
Tekes
puh. 029 50 55603
etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

Erikoistutkija Juha Oksanen
VTT
puh. 040 742 2439

Tutkimuskoordinaattori Torsti Loikkanen
VTT
puh. 040 530 2587
etunimi.sukunimi (at) vtt.fi