Tekes vaikuttaa laajasti innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien syntymiseen

Selvityksen mukaan Tekesin toiminta on vahvistanut innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä elinkeinoelämässä. Vaikutukset näkyvät osaamisen kasvuna, kehitetyn teknologian hyödyntämisenä, yhteistyösuhteiden lisääntymisenä ja tiivistymisenä sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan määrän ja pitkäjänteisyyden kasvuna.

Strategiassaan Tekes on määritellyt yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi edistää kyvykkyyksiä, joilla saadaan aikaan innovaatioita. Juuri päättyneessä projektissa selvitettiin, miten Tekes on onnistunut innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien kehittämisessä ja miten tuleviin haasteisiin voidaan varautua. Työssä käytettiin kansainvälisiä vertailuja, erilaisia analyysejä ja haastatteluja. Selvityksen toteutti Synocus Oy.

"Tehtävä oli haastava, koska hyviä valmiita malleja ja menetelmiä ei ole. Syy-seuraus suhteet ovat moniselitteisiä, eikä kyvykkyyksiä pystytä kuvaamaan helposti numeroin. Työssä kiinnitettiin paljon huomiota käsitteiden määrittelyyn ja prosessin mallintamiseen", johtava asiantuntija Pekka Pesonen Tekesistä sanoo.

"Lähtökohdaksi otettiin asiakasnäkökulma. Tekijät laativat kuvauksia siitä, miten yritykset ovat kehittäneet ja hyödyntäneet kyvykkyyksiä suomalaisessa toimintaympäristössä. Keskeiseksi nousi siirtyminen yksittäisten teknologioiden ja tuotteiden kehittämisestä kohti järjestelmätason ratkaisuja", Pesonen kertoo.

"Vertailututkimus muutamien hyvin menestyneiden kilpailijamaidemme – Irlannin, Ruotsin, Sveitsin ja Tanskan – innovaatioympäristöstä osoitti, että innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä voidaan edistää hyvin erilaisten toimintatapojen avulla. Toiminnan nopea kansainvälistyminen ja kokonaisuuden hallinnan tarve korostuvat", hän kuvaa tuloksia.

Tekijät kuvasivat johtopäätökset 45 väittämänä. Laaja joukko yritysten, tutkimuksen ja innovaatiohallinnon edustajia valitsi niistä ne toimenpiteet, jotka ovat kriittisiä innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien aikaansaannin kannalta. Tulosten mukaan erityistä tarvetta näyttää olevan niin sanotulle orkestroinnille, jotta edellytykset yritysten kasvulle parantuisivat.

Työtä varten haastatellut innovaatiovaikuttajat katsovat, että Tekesillä on hyvä ymmärrys innovaatiojärjestelmän kehittämisen tarpeista. Selvityksen mukaan Tekesin käyttämät innovaatioiden edistämiskeinot ovat vastanneet hyvin liiketoimintaympäristön uudistuvia vaatimuksia.

Jatkoa ajatellen tekijät nostivat esiin kolme asiaa, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota:

  • uusien toimintatapojen juurruttaminen
  • potentiaalisten kasvuyritysten tunnistaminen ja tuki
  • kokonaisvaltaisesta innovaatiojärjestelmän kehittämisestä huolehtiminen

Tekes Review 291/2012: Capabilities for innovation activities

Lisätietoja

Pekka Pesonen
Tekes
puh. 010 60 55804
pekka.pesonen (at) tekes.fi

Raine Hermans
Tekes
puh. 010 60 55603
raine.hermans (at) tekes.fi