Tekes trimmaa organisaationsa ketteräksi

Tekesin uusi organisaatiomalli alkaa olla valmis. Tekesin johtokunta teki perjantaina 21.12. päätökset vastuualueiden johtajista.

"Tekesin uutta organisaatiota hahmotellessamme ohjenuoranamme ovat olleet asiakaslähtöisyys, selkeät vastuut sekä organisaation kyky toimia nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti", syyskuussa Tekesin pääjohtajana aloittanut Pekka Soini sanoo.

Uudessa organisaatiossa pääjohtajan alaisuudessa on 11 vastuualuetta sekä sisäinen tarkastus. Vastuualueista kolme on jaoteltu asiakassegmenteittäin, kolme sisällöllisten painopisteiden mukaan ja viisi muita vastuualueita läpileikkaaviksi kokonaisuuksiksi. Vastuualueiden johtajat ovat Tekesin johtoryhmän jäseniä.

Johtokunnan päättämät vastuualueiden johtajat ovat:

 • Jukka Häyrynen vastuualueenaan alkavien yritysten palvelut
 • Martti Äijälä vastuualueenaan kansainvälistyvien kasvuyritysten palvelut
 • Riikka Heikinheimo vastuualueenaan suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden palvelut
 • Teija Lahti-Nuuttila vastuualueenaan luonnonvarat ja kestävä talous
 • Minna Hendolin vastuualueenaan elinvoimainen ihminen
 • Reijo Kangas vastuualueenaan älykäs elinympäristö
 • Ari Grönroos vastuualueenaan rahoituksen ohjaus ja tuki
 • Jenni Nevasalo vastuualueenaan työelämän ja henkilöstön kehittäminen
 • Ulla Hiekkanen-Mäkelä vastuualueenaan markkinointi ja viestintä
 • Hannu Kemppainen vastuualueenaan ohjaus ja kansainvälinen toiminta
 • Juha Sarkio vastuualueenaan yhteiset tukipalvelut

"Uuden organisaation ketteryyttä kuvaa myös se, että johtajat on valittu määräajaksi pääosin kolmeksi vuodeksi", Pekka Soini sanoo.

"Työelämän ja henkilöstön kehittäminen -vastuualue on kokeilu, jossa yhdistämme Suomen työelämän kehittämisen ja Tekesin henkilöstön kehittämisen. Sen vetäjän olemme rekrytoineet Tekesin ulkopuolelta suorarekrytoinnilla määräajaksi. Haemme tällä kokeilulla oppia uudenlaisesta tavasta kehittää näitä asioita rinnan. Samalla kannustamme omalla esimerkillämme kaikkia organisaatioita kokeilemaan uusia toimintatapoja", Pekka Soini kertoo.

Toiminnan siirtymistä uuteen organisaatioon valmistellaan alkuvuoden aikana. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.4.2013.

"Asiakkaiden palvelu ja rahoitushakemusten käsittely jatkuvat normaalilla tavalla kaiken aikaa. Meille on erityisen tärkeää huolehtia hyvän asiakaspalvelun saumattomasta jatkumisesta muutostilanteessa", Pekka Soini vakuuttaa.