Tekes solmi yhteistyösopimuksen Skolkovo-säätiön kanssa

Venäjän presidentti Putinin ja tasavallan presidentti Niinistön tapaamisen yhteydessä Kultarannassa allekirjoitettiin yhteistyösopimus Tekesin ja Skolkovo-säätion välillä. Skolkovo on Venäjän johdon suojeluksessa oleva tutkimusta ja venäläistä kasvuyritystoimintaa edistävä erityistalousalue Moskovan ulkopuolella.

Sopimuksen allekirjoittivat Tekesin pääjohtaja Pekka Soini ja Skolkovo-säätiön pääjohtaja Victor Vekselberg.

Tekesin ja Skolkovo-säätiön välinen sopimus tarjoaa mahdollisuuden entistä tiiviimmälle ja vuorovaikutteisemmalle yhteistyölle suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä. Molempien asiakkaille lisätään mahdollisuuksia verkottumiseen ja yhteistyöhön sekä käynnistetään yhteisten hankkeiden rahoitusohjelma.

Venäjä kasvuyritysten kannalta kiinnostava yhteistyökohde

"Tekesin tavoitteena on kannustaa suomalaisia yrityksiä yhteistyöhön Skolkovoon sijoittautuneiden yritysten kanssa. Yksi tavoite on lisätä tietoa ja sitä kautta antaa valmiuksia ymmärtää paremmin liiketoimintaympäristöjen toimintalogiikkaa. Yhteinen tavoite on saada myös kansainvälisiä muita toimijoita ja rahoittajia kiinnostumaan hankkeista", kertoo Pekka Soini.

Yhteistyötä edistetään muodostamalla rahoitusohjelma suomalais-venäläisille hankkeille. Työ alkaa määrittelemällä yhteiset periaatteet hankkeiden rahoittamiseen sekä ensimmäisen aiehakukierroksen teemat ja ajankohta. Kumpikin osapuoli rahoittaa oman maansa yrityksiä ja noudattaa omia määräyksiään, mutta rahoitettavista hankkeista päätetään yhteisesti.

"Kannustamalla Tekesin asiakkaita yhteistyöhön venäläisen organisaation ekosysteemissä toimivien yrittäjien kanssa tavoitellaan ensisijassa yritysten uutta tai vahvempaa liiketoimintaa Venäjällä tai venäläisen yrityksen kanssa Suomessa", Soini linjaa.

Skolkovon ekosysteemi

Skolkovon ekosysteemissä on yli 900 rekisteröitynyttä jäsentä, valtaosin start up -yrityksiä, jotka ovat saaneet veroetua tai rahoitusta sekä muita palveluja. Ekosysteemiin on liittynyt yli 50 pääomasijoittajaa, jotka ovat sitoutuneet sijoittamaan 350 miljoonaa USA-dollaria. Tästä on jo investoitu lähes puolet. Skolkovon sijoitukset ovat nostaneet Venäjän neljännelle sijalle Euroopassa sijoitusten kokoa mittaavissa tilastoissa. Ylipäätään Venäjälle kohdentuvat pääomasijoitukset ovat kymmenkertaistuneet viimeisen seitsemän vuoden aikana.

Yritysten suurin haaste liittyy liiketoimintaosaamiseen. Osa yrittäjistä on jo saanut merkittävästi rahaa, joka kannattaa hyödyntää yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien ja taitojen hankkimiseen.

Skolkovolla on selkeä tavoite kansainväliseen yhteistyöhön. Sinne on jo sijoittunut useita kansainvälisiä suuryrityksiä. Esimerkiksi kesäkuussa avattiin Siemensin tieteellinen tutkimuslaboratorio. Jo aiemmin suomalaisten kanssa yhteistyösopimuksia on solmittu Teknopark Uralin ja Yrityssalon sekä Start Up saunan kanssa. Suomalaisista toimijoista myös Spinversellä on yksikkö Skolkovossa. Myös Aalto yliopisto on keskustellut Skolkovon asiantuntijan sijoittautumisesta Aallon tiloihin.

Lisätietoja

Pääjohtaja Pekka Soini, puh. 029 50 55700, pekka.soini(at)tekes.fi
Virpi Herranen, Tekes Russia, puh. +7 92 1942 1216 , virpi.herranen(at)tekes.fi