Tekes puskee korjausrakentamista teolliseksi toiminnaksi

Tekesin tavoitteena on saada korjausrakentamisesta Suomeen teollista toimintaa. Ala laahaa uudisrakentamisen jäljessä, koska korjausrakentamisen kulttuuri on nuorta, toimijat ovat pieniä ja ala ei toistaiseksi kiinnosta isoja yrityksiä.

Vison Alliance Partners Oy on Tekesin tilaamana koonnut syksystä 2012 alkaen teeman ympärille ryhmähanketta ja haastatellut lähes 50 alalla toimivaa henkilöä korjausrakentamisen tilasta.

Haastatteluissa pintautui erityisesti huoli siitä, että korjausrakentamisessa unohdetaan asiakas- ja asukaslähtöisyys. Asiakkaan tiloissa toimiminen tekee korjausrakentamisesta uudisrakentamista huomattavasti vaikeampaa. Myös tilaajien osaamisessa on puutteita.

"Tilaajat ovat melko tyytymättömiä alan osaamiseen, mutta harva jaksaa itse panostaa tilanteen parantamiseen. Kehittäminen kiinnostaa, mutta siihen ei ryhdytä resurssipulaan vedoten. Hankintalakia ei osata eikä uskalleta virheiden pelossa soveltaa kunnolla", luettelee hankkeen vastuullinen koordinaattori Jani Saarinen Visonilta korjausrakentamiseen liittyviä haasteita.

Korjausrakentamisen volyymit ovat suuret, mutta se pirstaloituu pienille toimijoille. Suurimmat tilaajat ovat Senaatti-kiinteistöt, suuret kaupungit, kaupan keskusliikkeet ja eläkevakuutusyhtiöt sekä erilaiset kiinteistösijoittajat ja teollisuuden toimijat.

Tilastokeskuksen mukaan korjausrakentamisesta kertynyt liikevaihto vähintään kymmenen hengen talonrakennusyrityksissä oli kaikkiaan 4,6 miljardia euroa vuonna 2011. Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisen liikevaihdosta oli 33 prosenttia.

Tilaajien ja rakennuttajien mukaan suurimmat korjausrakentamisen kehittämistarpeet liittyvät muun muassa energiatehokkuuteen, sisäilmaratkaisuihin sekä hankintalain soveltamiseen ja suunnittelu- ja tuotantoprosessien hallintaan.

"Korjausrakentamisessa on valtava potentiaali, joka pitäisi näkyä myös kuntakentän tuottavuuden parantamishankkeissa. Alan kehittäminen ja muuttaminen edellyttää määrätietoista toimintaa nimenomaan tilaajilta, jotta palvelut ja markkinat kehittyisivät", painottaa Rakennettu ympäristö -ohjelman päällikkö Marko Kivimäki Tekesistä.

Ryhmähankkeesta vipuvoimaa koko toimialalle

Korjausrakentamisen teollistamiseksi ja kunnollisen kehitysloikan saavuttamiseksi Tekes kokeilee Visonin ideoimaa ryhmähanketta. Syksyn 2012 aikana lähestyttiin yhteensä 25 tilaajaa, rakennuttajaa, rakennusliikettä, suunnittelutoimistoa ja ratkaisutoimittajaa.

Ryhmähankkeeseen saatiin mukaan Helsingin yliopisto, Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy, Karakallion Huolto Oy, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Nurmijärven Uimahalli Oy, SATO Oyj, Senaatti-kiinteistöt ja Tilakeskus-liikelaitos Espoo.

"Ryhmästä puuttuu vielä kiinteistösijoittajien ja kaupan alan edustus. Paikka näille olisi auki", Saarinen vinkkaa.

Jokainen ryhmähankkeeseen osallistuva organisaatio kehittää korjausrakentamista omista lähtökohdistaan, mutta kehittämisteemat ovat yhteisiä. Tällä hetkellä tilaajat kokoavat suunnittelijakonsulteista, arkkitehdeistä ja urakoitsijoista omaa yritysryhmää valitsemansa kehittämisteeman ympärille. Tilaajakohtaiset kehittämisprojektit myös testataan todellisissa peruskorjauskohteissa.

Kaikille yritysryhmille on yhteistä, että niissä kehitetään korjausrakentamisen prosessia eli miten peruskorjaushanke kilpailutetaan, millä kriteereillä toimittajat valitaan, minkälaiset neuvottelut käydään ja millaiset sopimukset tehdään.

"Haluamme syventää tilaajan ja palveluntuottajan välistä suhdetta, jotta ne ymmärtäisivät toistensa ongelmat ja auttaisivat niissä", Saarinen toteaa.

Tavoitteena toimialan kehittämishyppäys

Hankkeen päätyttyä tulokset on tarkoitus jalkauttaa kiinteistö- ja rakennusalan käytännöiksi ja ohjeiksi alan järjestöjen RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, SKOLin, ATL:n ja ARA:n kautta.

"Hankkeessa mukana olevat yritykset hyötyvät toki itse, mutta kantavat samalla yhteiskuntavastuuta avaamalla tuloksia myös muille", Saarinen tähdentää.

Korjausrakentamisen teollistamishanke kuuluu Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmaan. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun.

Lisätietoja

Marko Kivimäki, Rakennettu ympäristö -ohjelman päällikkö
Tekes, puh. 029 50 38078, marko.kivimaki (at) tekes.fi

Jani Saarinen, Vison Alliance Partners
puh. 0400 625 670, jani.saarinen (at) vison.fi

Rakennettu ympäristö

Tutustu tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fi

Kuva: Markus Sommers