Tekes palkkasi 21 nuorta vastuulliseen kesäduuniin

”Tehtävät ovat olleet monipuolisempia kuin odotin. Kynnys lähestyä työkavereita on matala. Minut on otettu osaksi porukkaa. Näkemyksiäni kuunnellaan ja arvostetaan, mikä ei aina ole itsestään selvää kesätöissä. Uskon, että tämä kesätyö on olennaista työkokemusta toivomani urakehityksen suhteen”, nuoret kommentoivat kokemuksiaan kesätöistä.

Tekes palkkasi kesätöihin 9 yläaste- ja lukioikäistä nuorta ja 12 opiskelijaa. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tavoitteena on kehittää kesätyötä ja 16–25-vuotiaiden valmiuksia siirtyä työelämään.

Koululaiset työskentelivät kesäkuussa kaksi viikkoa avustavissa toimistotehtävissä ja auttoivat sisäisissä muutoissa. Opiskelijat tekevät kesän asiantuntityyppisiä töitä, kuten nuoriin ja kasvuyrityksiin liittyviä markkinaselvityksiä, asiakastieto- ja kuntaselvityksiä, markkinoinnin ja viestinnän tehtäviä sekä tulevaisuuden työ- ja elinympäristö -projektin tehtäviä.

"Haimme nuoria kesätöihin Tekesin verkkosivujen, Facebookin, Monsterin ja Oikotien rekrytointipalvelujen ja korkeakouluopiskelijoiden rekrytointisivuston Aarresaari.fi:n kautta. Saimme opiskelijoilta peräti 1 500 ja koululaisilta 60 hakemusta. Valitsimme tästä joukosta 9 koululaista arpomalla ja 12 opiskelijaa osaamisen ja haastattelujen perusteella", henkilöstön kehittämispäällikkö Pilvi Määttänen kertoo.

"Päätimme lähteä mukaan kampanjaan, koska nuorten työllistäminen on tärkeä ja ajankohtainen asia ja halusimme kantaa osamme yhteiskuntavastuusta. Kesätyöt ovat nuorten ensimmäisiä kokemuksia työelämästä ja vaikuttavat siihen, miten työelämään ja työhön suhtaudutaan tulevaisuudessa. Kannustamme muitakin työnantajia tarjoamaan vastuullisia kesätöitä ja hyviä kokemuksia nuorille", Pilvi Määttänen haastaa työnantajia mukaan kampanjaan.

"Opiskelijoiden hakemusten suuri määrä yllätti meidät, samoin tehtäviin liittyvä yhteydenottojen ja kyselyiden määrä. Ensi kerralla aiomme pohtia tehtävät ja odotuksemme hakijoille tarkemmin jo hakuilmoitusvaiheessa. Hakemustulva osoittaa, kuinka vaikea nuorten on löytää töitä. Se on myös merkki siitä, että Tekes on nuortenkin mielestä kiinnostava työpaikka", Pilvi Määttänen kertoo.

Oppia ja kokemuksia työelämää varten

"Olen mukana kehitysprojektien hallintajärjestelmän käyttöönotossa. Laadin projektipäälliköille käyttöohjetta ja opastan heitä järjestelmän käytössä. Organisaatiouudistuksen takia päivitän prosessikuvauksia. Riskien hallinnassa ja laskujen käsittelyssä on luvassa kehittämistehtäviä myöhemmin kesällä. Olen positiivisesti yllättynyt sopivien tehtävien määrästä, sillä mielenkiintoista hommaa tuntuisi olevan reilusti enemmän kuin mitä ehdin tehdä", Kalle Romppanen kertoo ensikokemuksistaan.

Olga Lehtinen kertoo työskentelevänsä nuorten palveluyritysten parissa.

"Olen tähän mennessä tehnyt selvityksen päättyneistä tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa -hankkeista, ollut mukana järjestämässä tutkimustulosten kaupallistamisseminaaria ja tehnyt taustatutkimusta hankkeisiin. Olen päässyt tutustumaan niin tutkimus- kuin yritysrahoitukseen sekä moniin eri toimialoihin. Työilmapiiri on hyvä ja kesätyöntekijöille annetaan vastuuta. Osasin odottaa, että Tekes ei ole aivan niin jäykkä kuin perus valtion organisaatio, sillä se toimii lähellä liike-elämää, ja odotukset ovat pitäneet paikkansa. Joustavasta ja inhimillisestä työajasta annan paljon plussaa", Olga sanoo.

Myös Jaakko Hyytiäinen työskentelee nuorten yritysten parissa.

"Teen analyyseja yrityksistä, jotka hakevat rahoitusta: markkinoista, kilpailijoista, vahvuuksista heikkouksista, mahdollisuuksista, uhkista jne. Teen myös portfolioanalyysia yrityksistä, jotka ovat saaneet nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitusta. Analyysin tarkoitus on selvittää tarkemmin, millaisia nuoria innovatiivisia yrityksiä Tekes rahoittaa. Minulla oli muitakin työtarjouksia, mutta omaan yrittäjätaustaan perustuen päädyin valitsemaan Tekesin. Tämän vuoksi odotukseni kesätöistä olivat erittäin suuret, mutta tähän mennessä Tekes on ylittänyt odotukseni", Jaakko kertoo.

Kristiina Nurmenniemen tehtävät liittyvät tulevaisuuden asuin- ja elinympäristöön.

"Projektin toteutukseen liittyy paljon haastatteluja ja tiedonkeruuta eri menetelmin. Järjestämme aiheesta myös työpajoja. Projektille on asetettu tavoite, jonka toteutuksen suhteen meillä on melko vapaat kädet. Säännölliset tilannekatsaukset yksiköiden johtajien ja muun henkilökunnan kanssa tukevat projektin toteutusta ja pitävät kaikki osapuolet ajan tasalla. Minunkin odotukseni on jo ylitetty tässä vaiheessa", Kristiina kommentoi.

www.nuori.fi/kesaduuni