Tekes luo yhteistyöverkostoja Suomen ja Intian välille

Tekesin Terveys- ja hyvinvointialan ohjelmapäällikkö Auli Pere kannustaa suomalaisyrityksiä kokeilemaan rohkeasti siipiään Intian markkinoilla sekä suomalaisia tutkimusorganisaatioita solmimaan kumppanuuksia.

”Kynnys kansainvälistymiseen sekä Intian markkinoille lähtemiseen voi alkuvaiheessa olla korkea erityisesti pk-yrityksille”, pohtii Pere. ”Juuri tässä kohtaa Tekesin rooli korostuu. Me voimme madaltaa tuota kynnystä tarjoamalla alkuvaiheessa riskirahoitusta. Kannustamme myös voimakkaasti kansainväliseen t&k-yhteistyöhön terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Suomella ja Intialla on loistavat mahdollisuudet solmia onnistuneita kumppanuuksia ja tähdätä uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin sekä Intian markkinoilla että globaalisti.”

Tekes järjesti kolmipäiväisen verkostoitumistapahtuman Indo-Finnish workshop on health and well-being, joka kokosi yhteen terveyden ja hyvinvoinnin alojen toimijoita kaikilta sektoreilta. Tapahtumassa luotiin uusia kontakteja sekä yhteistyötä suomalaisten ja intialaisten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden välille. Tekesin roolina on auttaa suomalaisyrityksiä luomaan yhteistyöverkostoja Intialaisten kanssa. Rahoituksen ja kumppanuuksien avulla Tekes voi helpottaa yritysten pääsyä Intian markkinoille.

Haasteellisille markkinoille oikealla asenteella ja tuotteilla

”Intian markkinoille on aina mentävä tosissaan. Kannattaa solmia kontakteja ja olla läsnä. Taustatyöt on tehtävä kunnolla ja läsnäolo on välttämätöntä onnistuneiden liikesuhteiden luomiseksi. Markkinoilla ei pärjää yksin, tuntematta paikallisten kulttuuria ja toimintatapoja”, korosti Urs Pennanen, GE Healthcaren Suomen yksikön toimitusjohtaja.

Pennanen on asunut Intiassa vuosia työskennellessään entisen työnantajansa Nokia Siemens Networksin palveluksessa. Myös GE Healthcaren yksi toimipiste sijaitsee Intiassa.

”Onnistunut rekrytointi on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä Intian markkinoille tähdätessä. Ensin tulee valita oikeat yhteistyökumppanit rekrytoinnin tueksi, jotta prosessi sujuu saumattomasti ja voidaan löytää oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. Voimme käyttää paikallisia agentteja myös asiantuntijatason rekrytointeihin”, Pennanen kertoi.

”Intiassa on käytettävissä valtava määrä huippuluokan työvoimaa, mutta toiminnan on oltava sataprosenttisesti eettiset standardit täyttävää. En hyväksynyt alaisiltani esimerkiksi mitään lahjontaan viittaavaakaan”, korosti Pennanen.

Intian markkinat ovat haasteelliset monessakin mielessä. Toimintakulttuuri on hyvin erilainen kuin länsimaissa. Maassa on suuria eroja sekä maantieteellisten alueiden että yhteiskuntaluokkien välillä. Intiassa on samalla sekä suunnatonta köyhyyttä että suurta rikkautta ja kasvava maksukykyinen 400 miljoonan hengen keskiluokka.

”Meillä kehitetty tuote ei välttämättä sovi Intian markkinoille sellaisenaan, vaan siitä on luotava oma maaspesifinen ratkaisunsa. Tämä edellyttää aina markkinakartoituksia, taustatyötäja useimmiten yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa”, pohti Pere.

Helposti saataville ja edullisille ratkaisuille kysyntää

Mohanasankar Sivaprakasam on Intian syrjäseuduilla kiertävän kaihileikkausbussin kehittäneen tutkimusorganisaation, Health Technology Innovation Centre:n johtaja. Innovatiivisen keskuksen ideoimassa bussissa pystytään operoimaan jopa 40 potilasta päivässä.

”Intiaan on kehitettävä ratkaisuja, jotka ovat helposti saatavilla ja joihin ihmisillä on varaa. Ratkaisujen tulee olla vietävissä vaikeakulkuisiinkin paikkoihin. Meidän tavoitteemme oli luoda sairaala, joka voidaan viedä ihmisten luo, silloin kun he itse eivät voi matkustaa sairaalaan”, korostaa Sivaprakasam.

”Intian ongelmia ovat erityisesti köyhyys ja terveyspalvelujen saavutettavuus. Läheskään kaikilla ei ole varaa perusterveydenhoitoon. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan erityisesti kohdemaahan soveltuvia innovaatioita”, Sivaprakasam summaa.

Sivaprakasamin johtama tutkimusorganisaatio haluaa luoda terveydenhoidon ratkaisuja, jotka ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Se tuo yhteen teknologian asiantuntijoita, lääkäreitä ja terveydenhoidon ammattilaisia luodakseen parempia ratkaisuja Intian olosuhteisiin. Heidän tavoitteensa on olla samalla teknologisen kehityksen edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.

Intiassa on erittäin korkea syntyvyys ja sen väkiluvun ennustetaan ylittävän Kiinan väkimäärän tulevina vuosikymmeninä. Siksi sinne tarvitaankin usein suuremman mittaluokan ratkaisuja kuin esimerkiksi harvaan asuttuun Suomeen. Tällä hetkellä Intia on myös yksi maailman voimakkaimmin kasvavia talouksia.

”Intian markkinoilla haasteet ovat suuret, mutta niin ovat mahdollisuudetkin. Intian markkinat kasvavat samalla, kun länsimaiden markkinat jo saturoituvat. Kansainvälistymään pyrkivälle yritykselle se oma niche-markkina saattaakin löytyä Intiasta, koska siellä ei ole vain yhtä suurta markkina-aluetta vaan monta erityyppistä markkinaa. Väkilukuun nähden pienelläkin markkinasiivulla voi olla suuri potentiaali”, toteaa Pere.

Suomalais-intialainen yhteistyötapahtuma veti väkeä

Tekesin järjestämään Indo-Finnish workshop on health and well-being -tapahtumaan osallistui yhteensä lähes 100 vierailijaa Suomesta ja Intiasta. Osallistujissa oli seitsemän hengen yritys- ja tutkijadelegaatio Intiasta ja useita Suomalaisissa yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa toimiva intialaisia. Ohjelmassa käsiteltiin yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Intiassa sekä t&k- ja innovaatioyhteistyötä maiden välillä. Lisäksi aiheina olivat yhteistyöverkostojen luominen sekä toimintaympäristön ja markkinamahdollisuuksien kartoittaminen. Seminaarissa käytiin myös ryhmäkeskusteluja ja käytettiin pitchaus-puheenvuoroja. Pääpaino oli kahdenvälisissä keskusteluissa, kumppaneiden tunnistamisessa sekä yhteistyöideoiden synnyttämisessä ja kehittämisessä. Järjestettyjä kahden- tai monenvälisiä tapaamisia oli lähes sata.

Tilaisuuden avasivat Intian-Suomen-suurlähettiläs Aladiyan Manickam ja Tekesin johtaja Merja Hiltunen. Oman yhteistyöhön kannustavan tervehdyksensä tapahtumaan toi videon kautta Department of Biotechnology:n valtiosihteeri, pääjohtaja Dr. K. Vijay Raghavan.

Intialaisen rahoittajaorganisaation Department of Biotechnology:n kansainvälisen toiminnan johtaja Dr. Shailja Gupta korosti myös Suomen ja Intian tulevaisuudennäkymiä tutkimuksen ja tuotekehityksen saroilla. DBT on yksi Intian johtavista bioteknologia-alan tutkimusorganisaatioista ja alan merkittävä rahoittaja. Yhteisrahoitteisten projektien määrällä mitattuna Suomi on DBT:n kolmanneksi suurin kumppani Saksan ja USA:n jälkeen.

”Intiassa on erittäin korkealuokkaisia yliopistoja sekä osaavaa työvoimaa. Suomen vahvuudet puolestaan ovat teknologian ja diagnostiikan alueilla. Intialaiset ovat erittäin kiinnostuneita etsimään yhteistyökumppaneita Suomesta. Näistä palasista voi syntyä hedelmällistä yhteistyötä”, arvelee Gupta.

Tekes ja DBT avasivat tilaisuudessa neljännen yhteisrahoitushakunsa suomalais-intialaisille projekteille. Sen tarkoituksena on rahoittaa uusien ratkaisujen kehittämistä terveyden ja hyvinvoinnin aloille. Innovaatiot voivat olla esimerkiksi lääketieteellisiä laitteita, diagnostisia menetelmiä, uutta terveydenhoidon teknologiaa tai digitaalisia ratkaisuja sekä erilaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä mittaus- ja monitorointimenetelmiä.

Indo-Finnish workshop on health and well-being 10.9.-12.9.2013, tapahtuman esitykset 

Health and well-being Finland- India -ohjelma www.tekes.fi/diagnosticsfindia

 

Teksti: Jenni Elo
Kuvat: Auli Pere, Susanna Lehto ja Riku Mäkelä

Kuvat:

Ylin:

Yhteistyötä viriteltiin vilkkaissa ryhmäkeskusteluissa. Apulaisprofessori Matti Mäntysalo Tampereen teknisestä yliopistosta johtaa keskustelua ihmisen fysiologian seurannasta.

Keskellä:

DBT:n valtiosihteeri Dr. K. VijayRaghavan toi tapahtumaan kannustavan näkemyksensä videoyhteydellä.

Alin:

Intialaisen rahoittajaorganisaation Department of Biotechnology:n kansainvälisen toiminnan johtaja Dr. Shailja Gupta ja Tekesin Terveys- ja hyvinvointialan ohjelmapäällikkö Auli Pere kannustavat suomalaisia yhteistyöhön intialaisten kanssa.