Tekes käynnistää ohjelman pelialalle

Erityisesti startupeille ja pk-yrityksille suunnatun Skene – Games Refueled -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta peli- ja viihdealan kansainvälisesti merkittävä keskus.

Pelibisnes on viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava alue. Vuonna 2011 sen globaali arvo oli noin 65 miljardia dollaria ja trendi kasvaa voimakkaasti erityisesti mobiilipelaamisen ansiosta. Pelit ovat Suomen taloudellisesti merkittävin kulttuurivientiala: 2011 kokonaisliikevaihto oli noin 165 miljoonaa euroa.

Suomessa on syntynyt lukuisia pelialan menestystarinoita ja Skene edistää osaltaan kansainvälisesti merkittävän peli- ja viihdeteollisuuden klusterin syntymistä. Tavoitteena on, että suomalaiset peliyritykset tuottavat yksittäisten hittipelien sijaan systemaattisesti menestystarinoita osana kansainvälistä peliteollisuuden ekosysteemiä. Myös innovaatioiden ja osaamisen siirron tutkimuksesta peliyrityksiin ja niistä muille toimialoille tulee toimia järjestelmällisesti.

Hyötyä ja viihdettä

Ohjelma ei rajoitu pelkästään viihteeseen. Jo nyt sosiaaliset pelit ja verkot voidaan valjastaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen eli joukkoistamiseen (crowdsourcing). Pelillisyys on tulossa voimakkaasti osaksi terveydenhuollon ja logistiikan palveluja. Tulevaisuudessa pelit ja simulaatiot voivat olla viihdekäytön lisäksi osana koulujen oppimisympäristöjä sekä yritysten koulutusta ja valmennusta.

Pelien kehitykseen käytettäviä edistyksellisiä työkaluja voidaan hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla, kuten mallinnuksessa, simuloinnissa ja käyttöliittymien suunnittelussa, perinteistä ohjelmistotuotantoa unohtamatta.

Rahoitusta ja työkaluja kasvuun

Tekes on rahoittanut Suomen pelialaa systemaattisesti vuodesta 2000 asti. Vuositasolla rahoitus on ollut ja tulee myös uuden ohjelman myötä olemaan useita miljoonia euroja. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun ja sen arvioitu laajuus on noin 70 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin 30 miljoonaa.

Rahoituksen lisäksi Skene-ohjelma tarjoaa yrityksille muun muassa sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen, matchmaking-palveluja ulkomaisten pelifirmojen ja sijoittajien tapaamiseksi, verkottumista sekä markkinaselvityksiä. Tiivis yhteistyö sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja alan järjestöjen kesken on keskeinen osa ohjelman toimintaa.

"On hienoa, että Suomen pelialaa kehitetään pitkäjänteisesti tulevaisuuden haasteita varten. Ilahduttavaa on myös se, että Tekes on suunnitellut ohjelmaa alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa", sanoo Aki Järvilehto Remedyltä, yhdestä Suomen menestyksekkäimmästä peliyrityksestä.

www.tekes.fi/skene

Lisätietoja

Kari Korhonen
Teknologia-asiantuntija
Tekes
puh. 044 246 4673

Marko Heikkinen
Yksikön johtaja
Tekes
puh. 050 557 7773

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

Lue lisää: Pelit ovat valtava bisnes

Game Business – Suomalainen peliala vahvassa kasvussa (YouTube)