Tekes käynnistää ohjelman biologisen tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa

Ohjelman tavoitteena on kehittää bioalan pk-yritysten liiketoimintaa sekä saattaa bio- ja ICT-alojen toimijoita yhteen kokonaan uusien teollisuudenalojen ja liiketoimintamallien luomiseksi.

Biologisen tiedon hallinnalla tarkoitetaan biologisista lähteistä, kuten terveydenhuollosta saatavan tiedon käsittelyä ja analysointia sekä käyttöä eri alojen sovelluksissa hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa (ICT).

Biologisen tiedon määrä lisääntyy ennennäkemätöntä vauhtia. Globaalien bioinformatiikan markkinoiden arvioidaan kasvavan ensi vuoden kuluessa yli kuuteen miljardiin dollariin (USD). Markkinoilla on tilausta uusille palveluille ja entistä tehokkaammille työkaluille, joilla saadaan aikaan kasvavaa liiketoimintaa.

Esimerkiksi lääkekehityksessä edetään kohti yksilöllisiä hoitoratkaisuja, mikä vaatii syvällistä tuntemusta taudin biologisista lähtökohdista. Tähän liittyvä valtava tietojenkäsittelyn tarve avaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan niin lääke-, diagnostiikka- kuin pienissä palveluyrityksissäkin.

Uudistumista yhteistyön kautta

Yhteistyö pk-yritysten kanssa mahdollistaa myös perinteisten teollisuudenalojen uusiutumisen. Elintarviketeollisuus voi esim. hyödyntää ravitsemustieteestä saatavaa tietoa kehittäessään terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita. Ympäristön tilasta saatavan tiedon tulkinnalla voidaan tuottaa ratkaisuja ilman laatuun ja vesistöjen tai maaperän tilaan liittyviin kysymyksiin. Ympäristömittaukset ovatkin yksi Bio-IT-alueen kiinnostavimmista sovelluksista.

BioIT – Biologisen tiedon hallinta -ohjelmassa panostetaan uusien arvoverkkojen rakentamiseen. Erityisen kiinnostavaa on liittää perinteisiä ICT-alan toimijoita yhteistyöhön esim. biologien, geneetikkojen ja ympäristötieteilijöiden kanssa. Tällä hetkellä alueella toimii noin 40 erikoistuneen yrityksen joukko ja on nähtävissä, että ala tarjoaa merkittäviä kasvun ja uusiutumisen mahdollisuuksia sekä uusille että vakiintuneille toimijoille.

"Digitaalisuus ja informaatioteknologia ovat globaalisti merkittävimpiä tekijöitä, jotka uudistavat terveys- ja hyvinvointialaa ja vahvistavat julkisen sekä yksityisen sektorin palvelujen ja tuotteiden kilpailukykyä. Ne myös luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. tiedon hallintaan, käsittelyyn ja jalostamiseen liittyen", sanoo toimialajohtaja Minna Hendolin Tekesistä.

"Yhdistämällä suomalaisten vahvaa ICT-osaamista kansainvälisestikin korkealle arvioituun terveys- ja hyvinvointitutkimukseemme sekä järjestäytyneeseen potilastieto- ja biopankki-infrastruktuuriin voidaan monipuolistaa Suomen elinkeinoelämän rakennetta."

BioIT-ohjelman kesto on kaksi vuotta ja sen laajuus on runsas 10 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on 6,5 miljoonaa. Ohjelma toteuttaa Tekesin strategian painopisteitä yhdistämällä digitaalisuuden ja ratkaisukeskeisten palvelujen kehittämisen elinvoimaisen ihmisen teemakokonaisuuteen.

Lisätietoja

www.tekes.fi/ohjelmat/bioit