Tekes käynnistää Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman

Uuden ohjelman visiona on, että Suomessa on vuonna 2020 Euroopan parhaat työpaikat, jotka ovat huipputuottavia ja saavat aikaan työn iloa.

"Suuntaamme ohjelman avulla alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa vision mukaisesti sekä saatamme yhteen tutkijoita, muita asiantuntijoita ja yrityksiä. Levitämme tietoa uusista ratkaisuista työpaikoille sekä lisäämme tietoisuutta liiketoiminnan ja työpaikkojen uudistamisen tarpeesta", kertoo yksikön johtaja Tuomo Alasoini Tekesistä.

Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät työn organisointia ja työnteon tapoja osana liiketoiminnan uudistamista. Etenkin jaettu johtajuus, yksilölliset ratkaisut, verkostoituneisuus, hajautuneisuus ja uusien teknologioiden soveltaminen ovat tulevien vuosien työnteon tunnusmerkkejä.

Suomen työelämäbrändi houkuttelevaksi

"Haluamme saada henkilöstön laajasti mukaan tuotteiden, palveluiden ja niiden tuottamisen tapojen ideointiin. Uudistukset työpaikoilla luovat edellytyksiä kestävälle kilpailuedulle ja näkyvät tuottavuuden, liiketoiminnan kehittymisen, henkilöstön hyvinvoinnin ja yhteistyön paranemisena työpaikoilla", sanoo ohjelman päällikkö Nuppu Rouhiainen Tekesistä.

Ohjelmaan kannustetaan mukaan erityisesti 20–500 hengen kokoisia yrityksiä, jotka hakevat kasvua liiketoimintaansa innovaatioiden tuomista kilpailueduista. Suomen vahvalla työelämäbrändillä luodaan jatkossa positiivista yrityskuvaa ja houkutellaan Suomeen investointeja ja osaajia.

"Innovoinnissa on kuitenkin kyse muustakin kuin teknisten ongelmien ratkomisesta. Siksi siihen kannattaa ottaa mukaan eri henkilöstöryhmiä, esimerkiksi tuotannossa ja asiakaspalvelussa työskenteleviä", sanoo yksikön johtaja Kari Komulainen, joka koordinoi innovaatiotoiminnan erilaisiin muotoihin liittyviä Tekesin toimenpiteitä.

Ohjelma toteutetaan osana hallitusohjelmaa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoimaa työelämän kehittämisstrategiaa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2012–18 yhteistyössä yritysten, yliopistojen, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kriteerit ja mittarit, joilla Suomen työelämän tilaa arvioidaan, luodaan osana TEM:n koordinoimaa strategiaa.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Tuomo Alasoini, Tekes
Puh. 050 557 7940

Asiantuntija, ohjelman päällikkö Nuppu Rouhiainen, Tekes
Puh. 050 557 7949

etunimi.sukunimi (at) tekes.fi
www.tekes.fi/tyke